Kenniscentrum

Samenwerking met andere partners

Naast deze geïnstitutionaliseerde  samenwerking met Noordrijn-Westfalen (NRW) onderhoudt het Secretariaat-
Generaal ook contacten over onderwerpen van wederzijds belang met andere samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Grande Région, de Internationale Maasen Scheldecommissie of met Länder en aangrenzende gebieden in Duitsland en Frankrijk (Hauts-de-France, Grand Est). Tot slot ondersteunt het Secretariaat-Generaal ook beleidsmatig en administratief zowel formele als informele netwerken zoals Euro Contrôle Route, het Pentalateraal
Energie Forum, het Tripartiete overleg en de Schelderaad.

VNSC en Schelderaad: Roadmap voor agenda voor de toekomst 2019-2023

Actueel

Benelux-landen en Baltische Staten willen elkaars diploma’s erkennen

08 nov. 2019 594

Onder Luxemburgs Voorzitterschap ondertekenden de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs * van de Benelux-landen met hun ambtsgenoten van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring  over de automatische erkenning van de niveaus van de diploma’s Hoger ... lees meer

Benelux cruciaal gebied in ontwikkeling van veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen

07 nov. 2019 301

Op 6 november heeft het Benelux Secretariaat-Generaal, in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, een rondetafel over veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen georganiseerd. Onder de aanwezigen b... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 567

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten