• Het netwerk verkennen

/ Member / Partner
Knowledge Center
Cluster / Network
Public Body
Interest Group
Other

Nieuwste projecten

Windpark Krammer
Restwaterstof
Waterstoftankstations
INCREASE
ACE - Answers to the Carbon Economy
INCREASE
D³O
Leeghwater
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)
Technishe concepten
0-energieinnovatiereizen
Professor Dr. Ir. Ronnie Belmans - CEO EnergyVille
“De Benelux bruist van innovatieve projecten en initiatieven op vele niveaus. Het netwerk kan ons helpen om een sterk netwerk uit te bouwen in onze directe buurlande.“
» lees meer logo
Manon Janssen, boegbeeld Topsector Energie
“Het netwerk is een initiatief met potentie. Het kan de veelzijdige, grote expertise en know-how van onze 3 landen in de etalage zetten, bijeenbrengen en vergroten“
» lees meer logo

Wat is het Benelux Energie Expertise Netwerk?

Een interdisciplinair netwerk van kennis en expertise in de Benelux op het gebied van energie en duurzame energievoorziening. Het maakt kennisstructuren in de Benelux inzichtelijk, presenteert en promoot ze en biedt de betrokken actoren en organisaties de mogelijkheid in contact te komen met elkaar. Het netwerk ondersteunt zo de energietransitie in de Benelux en het versterkt zijn kennisinstellingen.

Wat biedt het Netwerk?

  • Inzicht in de kennisstructuur en belangrijke actoren t.a.v. energie en energietransitie in België, Nederland en Luxemburg.
  • Nieuwe contacten in uw kennisgebied en partners voor toekomstige projecten.
  • Nieuws - De mogelijkheid om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector en bij andere organisaties.
  • Zichtbaarheid en promotie voor uw organisatie en haar activiteiten.
  • Kennis - Deelname aan conferenties en seminars.

Thema’s van samenwerking

Als belangrijkste thema’s voor samenwerking en activiteiten zijn vooreerst

  • “Energie en Mobiliteit”
  •  “Flexibiliteit in Elektriciteitsmarkten”
  • “De Benelux Energie-Workforce van de toekomst”

Achtergrond van het initiatief

De Benelux is rijk aan kennis en expertise op het gebied van energie en de energietransitie. Het grote aantal, de verscheidenheid aan initiatieven, organisaties en actoren en hun versnippering over drie landen maken het moeilijk inzicht te krijgen in de aanwezige kennis en potentieel. Dit bemoeilijkt het om samenwerking en synergieën te creëren. Het netwerk tracht dit te verhelpen en wil zo voorkomen dat onderzoek dubbelop gebeurt en waardevol potentieel onbenut blijft.

Wie kan deelnemen?

Publieke en private organisaties die betrokken zijn bij de overgang naar een duurzame energievoorziening of een onderdeel daarvan - bijvoorbeeld door onderzoek, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, informatievoorziening of het bijeenbrengen van kennis of relevante actoren. Deelname door actoren met een direct commercieel doel of belang is niet mogelijk. Deelname van belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden, zoals clusters, echter wel.

Registratie

Voor meer informatie

Voor meer informatie of specifieke vragen :

Wim Martens
w.martens@benelux.int
+32 (0)2 5193850

Nieuws

BENELUX - « New Energy Coalition », nouv…

25/01/2022
  « New Energy Coalition » est un résea…

BENELUX – Tender « Penta-studie » / Appe…

25/11/2021
  NEGOTIATED PROCEDURE WITH PRIOR PUBLI…

Benelux – Het OWI-Lab van SIRRIS sluit z…

04/09/2020
  Het Belgische “On- and Offshore Wind …

Penta waterstof verklaring op de Europes…

16/06/2020
  Onder het Nederlandse voorzitterschap…

Nieuws lezen

Evenementen

WaterstofNet - Hydrogen Academy, 11.10-2…

21/09/2021
    WaterstofNet bundelt alle kennis r…

BENELUX - Ministerial Conference “The No…

20/09/2021
  On the initiative of the Belgian Mini…

OWI-Lab: workshop digital twin technolog…

20/09/2021
  As part of the EU project D…

BENELUX - Study day "Future hydrogen inf…

01/02/2021
  The European “green deal” aims to mak…

Evenementen lezen

Partners van het netwerk

Begeleidingscommissie

  • Prof. dr. ir. Ronnie Belmans, CEO, Energyville, België
  • Drs. Ing. Patrick Cnubben, programma coördinator, Energy Valley, Nederland
  • Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie, Nederland
  • Prof. Lucien Hoffmann, directeur, Luxemburg Institute of Science and Technology (List), Luxemburg