Urban Europe – Tender/Appel d'offres, «Driving Urban Transitions »

 

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) is het nieuwe programma van JPI Urban Europe dat in 2022 van start gaat. Het DUT-partnerschap maakt werk van de stedelijke uitdagingen. Het doel van deze oproep is het ondersteunen van transnationale onderzoeks- en/of innovatieprojecten waarin stedelijke uitdagingen worden aangepakt om steden te helpen bij de overgang naar een duurzamere economie en een duurzamer functioneren. De uitdagingen zijn gegroepeerd in drie thema's, transitiepaden genaamd: Positieve Energiewijken (PED), de 15-minutenstad (15mC) en Circulaire Stedelijke Economieën (CUE).

De tender is open sinds 21 september.
Meer informatie vindt u hier.

-----

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) est le nouveau programme de la JPI Urban Europe qui débutera en 2022. Le partenariat DUT concerne les défis urbains. Son objectif est de soutenir des projets transnationaux de recherche et/ou d'innovation portant sur les défis urbains afin d'aider les villes à effectuer la transition vers une économie et un fonctionnement plus durables. Les défis sont regroupés en trois thèmes, appelés voies de transition : les quartiers à énergie positive (PED), la ville en 15 minutes (15mC) et les économies urbaines circulaires (CUE).

L'appel d'offres est ouvert depuis le 21 septembre.
Vous trouverez de plus amples informations ici.