Benelux-Week van de Energie / Benelux Energy Week

Maandag 19 oktober te Brussel : Conferentie over duurzame energie voor transport

Banner_nl.jpg

Uitnodiging (PDF) - Invitation EN (PDF)

 

Uw inschrijving is pas definitief na het invullen van dit formulier. Wanneer u dit formulier niet kan verzenden kan u ook uw gegevens doormailen naar p.beck@benelux.int. Tel.: +32.2.519.38.95

Your registration will become definitive after sending in this form. If you cannot send in this form, you can also send your registration by e-mail to p.beck@benelux.int. Tel.: +32.2.519.38.95

Programma / Programme

09.30
Ontvangst / Reception
10.00
Officiële opening door het Belgisch Voorzitterschap
Belgisch Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling – Mevr. M-C. Marghem
 
Official opening by the Belgian Presidency
Belgian Minister of Energy, Environment and Sustainable Development – Mrs M-C. Marghem
10.15
Welkomstwoord
Benelux als proeftuin voor duurzame mobiliteit
Secretaris-generaal van de Benelux Unie – Dhr. J. Van Laarhoven
 
Word of welcome
Benelux as test laboratory for sustainable mobility
Secretary-General of the Benelux Union – Mr J. van Laarhoven
10.25
Keynote
Het belang van regionale coördinatie in de uitvoering van de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
Kabinetsmedewerker, EU Commissaris voor Transport Mevr. V. Bulc – Dhr. N. von Peter
 
Highlighting the importance of regional coordination in implementing the Clean Power for Transport Directive
Cabinet member, EU Commissioner for Transport Mrs V. Bulc – Mr N. von Peter
10.40
Benelux-projecten en initiatieven / Benelux projects and initiatives  
11.30
Panel debat
Kansen en uitdagingen in de Benelux: Het belang van grensoverschrijdende netwerken
 • Europese Commissie, Directoraat-Generaal MOVE – Dhr. H. van Honacker
 • Enovos, Head of Eco-Mobility & director of City Mov’ – Dhr. D. Peters
 • NGVA Europe, EU Affairs Directeur– Dhr. M. Maedge
 • Vertegenwoordigers van de Benelux Ministeries
Panel discussion
Opportunities and challenges in the Benelux: The importance of cross-border networks
 • European Commission, Directorate-General MOVE – Mr H. van Honacker
 • Enovos, Head of Eco-Mobility & Director of City Mov’ – Mr D. Peters
 • NGVA Europe, EU Affairs Director – Mr M. Maedge  
 • Representatives of the Benelux Ministries
12.45 
Lunch
14.00
Inleiding / Introduction
Adjunct secretaris-generaal van de Benelux Unie – Dhr. L Willems
Deputy Secretary-General of the Benelux Union – Mr L. Willems
14.10
Ministeriele Goedkeuring Benelux-aanbeveling Duurzame Mobiliteit en Tussenkomsten
 • Vlaams viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie – Mevr. A. Turtelboom
 • Brussels minister voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu & Energie – Mevr. C. Fremault
 • Diplomatiek Vertegenwoordigers Luxemburg en Nederland
Ministerial approval of Benelux recommendation on Sustainable Mobility and Speeches  
 • Flemish Vice Minister-President and Minister for Finance, Budget and Energy – Mrs A. Turtelboom
 • Brussels Minister for Housing, Quality of Life, Environment & Energy – Mrs C. Fremault
 • Diplomatic Representatives of Luxembourg and the Netherlands
 14.35 Tussenkomst door het Benelux-parlement
Commissievoorzitter voor Economie– Dhr. G. Graas
 
Speech by the Benelux Parliament
Commission Chairman for Economy – Mr G. Graas
14.45
Bedrijfsvisie Speech by the Benelux Parliament
Een business model voor de Benelux-markt
TeslaBE-LUX Country Director, Mevr. A. De Pauw
Colruyt group – Dats24Business Unit Manager Dats24, Dhr. R. Flebus
ToyotaSenior Manager European & Government Affairs, Dhr. D. Stevens
Air Liquide BeneluxDirector of Public Affairs Belgium, Dhr. Chr. Nachtergaele
BMWCorporate Communications Manager BE-LUX, Dhr. Chr. Weerts
 
Business perspective
A business model for the Benelux market
TeslaBE-LUX Country Director, Mrs. A. De Pauw
Colruyt group – Dats24Business Unit Manager Dats24, Mr. R. Flebus
ToyotaSenior Manager European & Government Affairs, Mr. D. Stevens
Air Liquide BeneluxDirector of Public Affairs Belgium, Mr. Chr. Nachtergaele
BMWCorporate Communications Manager BE-LUX, Mr. Chr. Weerts
16.00
Conclusies / Conclusions
De toekomst van de grensoverschrijdende mobiliteit in de Benelux – Quo Vadis?
The future of cross-border mobility in the Benelux – Quo Vadis?
16.15
Netwerkreceptie & Belevingsmoment
 
Networking reception & experience moment

Actueel

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 243

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 223

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux en NRW kerngebied in studie naar decarbonisatie van zware industrie

10 jun. 2020 98

Op 10 juni nam Jan Molema, directeur afdeling Markt, van het Secretariaat Generaal van de Benelux als spreker deel aan het internationale webinar “Infrastructure for Net-zero Heavy Industry in Europe”. Het vraagstuk van infrastructurele behoeften voor de de-carbonisatie van de zwar... lees meer

meer nieuwsberichten