Leveringszekerheid over grenzen heen

Verhogen leveringszekerheid elektriciteit

Penta – Hernieuwde Penta-akkoorden omzetten in operationele afspraken

Op 8 juni 2015 werden de Penta-akkoorden hernieuwd door de 7 ministeries bevoegd voor Energie met een focus op het evenwicht van vraag en aanbod in een markt met steeds meer fluctuerende energiebronnen, middels een zogenaamde ‘flow-based markt koppeling’. Deze koppeling wordt in 2016 nog verder verbeterd in de korte termijn (intra-dag)markt.

Gasplatform – Problemen voorkomen bij de omschakeling van L-gas

Om problemen te voorkomen zal het verminderde aanbod van Gronings (laagcalorisch of L-gas) gas op Benelux-niveau en ook daarbuiten op een transparante en goed gecoördineerde manier moeten worden doorgevoerd. Nederland kan via het Gas Platform de grote afnemers van L-gas, te weten België, Duitsland en Frankrijk optimaal informeren over de ontwikkelingen en de timing hieromtrent.

Contactpersoon Commissie voor Energie/Pentalateral Energy Forum

Frederik Deloof

f.deloof@benelux.int