Een toekomstbestendige energiemarkt

Strategisch Overleg

 

In het kader van het Penta (Pentalateral Energy Forum) zetten de ministers van de Benelux-landen de politieke lijnen uit samen met de Penta-ministers van Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Ook het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) wordt op ministerieel niveau aangestuurd door de ministers van de tien oeverstaten van de Noordzee. Ten slotte is voor het Benelux Energie Expertise Netwerk een stuurgroep ingericht met kopstukken uit de energie-gerelateerde kennisinstellingen in de drie landen. Deze samenwerking wordt aangestuurd door de directeuren-generaal Energie van de Benelux-landen.

Penta – Afspraken maken over beter gebruik van de bestaande interconnecties

De ministeriële Penta-top van 8 juni 2015 creëerde de opening om een nader uitgewerkt kader vast te stellen op het gebied van bevoorradingszekerheid. Dit moet tot oplossingen leiden over wat te doen als twee landen gelijktijdig met een krappe elektriciteitsbevoorrading geconfronteerd zijn. Belangrijk is ook na te gaan of en hoe men het kan regelen dat capaciteit in één land deelneemt in een capaciteitsmechanisme in een ander land.

Inventariseren van maatregelen om energiemarkt flexibel te maken

De Benelux-landen hechten veel belang aan een energiemarkt die adequaat functioneert als belangrijkste garantie voor een correcte energiebevoorrading. Daarom zijn verbeteringen nodig aan de opzet van deze markt. Het Pentalateraal energieforum is een voorloper van marktkoppeling en is vast van plan die voorsprong te behouden door de koppeling van de elektriciteitsmarkten verder aan te passen aan de wijzigende energiemix. Daarnaast zal het pistes analyseren om beter de schommelingen op te vangen die gelinkt zijn aan de productie van hernieuwbare energie, door middel van marktinstrumenten zoals vraagzijdebeheer, ondersteunende diensten en korte termijn producten.

Contactpersoon Commissie voor Energie/Pentalateral Energy Forum

Frederik Deloof

f.deloof@benelux.int