Werken naar de toekomst

AMBITIES

De Benelux kent een grote diversiteit aan studie- en taalomgevingen. In plaats van dit als een probleem
te bekijken, biedt goed gebruik van deze diversiteit, door grotere studiemobiliteit binnen de Benelux, kansen
tot bredere en betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. In deze context zullen de jongeren geïnformeerd
worden over kansrijke beroepen in de Benelux en dit op basis van een lijst met kritieke functies en knelpuntberoepen.

PROJECTEN

Meten van de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt

• Opstellen van een onderzoek over artificiële intelligentie om de impact op de Benelux-arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Verruimen onderwijssamenwerking

• Organisatie van een colloquium over buurtalenonderwijs, met als insteek het onderzoek om de teruglopende talenkennis te verbeteren, gebruikmakend van de veelheid aan talen op een kleine geografische afstand in de Benelux.

Actueel

Benelux zet rijkdom buurtalen in de verf

22 nov. 2019 72

De Benelux-landen en de aangrenzende regio’s kennen een grote rijkdom aan diverse talen. Naast vele plaatselijke dialecten en streektalen zijn - afgezien van het Engels -Frans, Nederlands, Luxemburgs en Duits de standaardtalen die tegelijkertijd ook buurtalen van elkaar zijn. De m... lees meer

Benelux-landen en Baltische Staten willen elkaars diploma’s erkennen

08 nov. 2019 136

Onder Luxemburgs Voorzitterschap ondertekenden de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs * van de Benelux-landen met hun ambtsgenoten van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring  over de automatische erkenning van de niveaus van de diploma’s Hoger ... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 58

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

meer nieuwsberichten