Transport & logistiek

Algemeen

In een dichtbevolkt gebied met intensieve economische activiteit zoals de Benelux is het van cruciaal belang om nieuwe en toekomstbestendige vervoersmodi te ontwikkelen. Daarbij moet worden ingezet op een optimale spreiding van de transportwijzen (weg, spoor, water, lucht) en geïnvesteerd in voor iedereen toegankelijke transportmiddelen, zodat de steden, economische knooppunten en grensgebieden bereikbaar blijven
en de leefbaarheid van de omgeving wordt gevrijwaard.

 
De Benelux heeft zich op logistiek niveau ontwikkeld tot een samenhangende en grensoverschrijdende
hub en toegangspoort tot Europa. Uit een studie van 2016 wordt duidelijk dat het Benelux-grondgebied,
dat qua oppervlakte nog geen 2% van de Europese Unie uitmaakt, 78% van de EU-binnenvaart, 24% van de EU-luchtvaart, 21% van de EU-zeevaart, 7% van het EU-wegvervoer en 6% van het EU-spoorvervoer  vertegenwoordigt. Veel van dit verkeer is grensoverschrijdend. Bovendien staan de drie Benelux-landen in de top 10 van de mondiale logistieke ranglijst.

 

Wij kunnen de economische groei en welvaart enkel blijven garanderen dankzij gecoördineerde innovaties
binnen een duurzaam en klimaatbewust kader. Alle vervoersmodi moeten optimaal kunnen worden ingezet.
De Benelux-samenwerking zet in op het verder verbeteren van de bereikbaarheid van steden, economische
knooppunten en grensgebieden en van de leefbaarheid van de omgeving. Het gaat hierbij om het personen- en het goederenvervoer, voor zowel het privé- als het openbaar vervoer.

Allerlei hindernissen voor een vlot grensoverschrijdend vervoer en voor het bereiken van de optimale modal shift (regelgeving, administratieve procedures, technische voorschriften, …) worden gezamenlijk aangepakt, waardoor spoor en binnenvaart meer kansen krijgen.

Actueel

Het Benelux Strategisch Douane overleg bundelt krachten op internationaal niveau.

20 okt. 2020 64

Op 20 oktober 2020 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap. De hoogste ambtenaren van de douanediensten hebben een levendige discussie gevoerd over de rol van de Benelux-landen binnen de Europese (Europese Unie) en internationale dou... lees meer

Benelux-landen nemen voortouw in stimuleren van Europees fietsbeleid

14 jul. 2020 1860

In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op ... lees meer

Benelux-coördinatie rond Europese droneregels

03 jun. 2020 640

De Benelux-luchtvaartautoriteiten hebben gezamenlijke opmerkingen geformuleerd op Europese regelgeving  (NPA 2020-07) rond drones, die ter raadpleging voorlag aan de landen. Meer specifiek gaat het over het verduidelijken van de voorwaarden om drones dichtbevolkte gebieden of bijee... lees meer

meer nieuwsberichten