Economie & interne markt

Algemeen

De transitie naar duurzaam, digitaal en circulair

 

Het aantal verzoeken vanuit overheid en bedrijfsleven om de Benelux Interne Markt in te zetten is de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Een effect dat nog versterkt wordt door de grote (disruptieve) veranderingen die de economie ondergaat vanuit digitalisering en verduurzaming. De Benelux-landen roepen op Europees niveau op tot een versnelde verdieping van de eengemaakte markt en de digitale eengemaakte markt. Het zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven en digitale starters die worden getroffen door het feit dat de interne markt te vaak slechts een samenvoeging van 27 nationale wetgevingen blijft in plaats van een ware interne markt te vormen, gebaseerd op het beginsel van maximale harmonisatie en wederzijdse erkenning.

De inspanningen voor een meer geïntegreerde, flexibele en toekomstgerichte Benelux Interne Markt zullen dan ook in het komende jaar worden geïntensiveerd.


Huis van de regionale samenwerking

De rol van het Secretariaat-Generaal, in het Huis van de Benelux, bestaat erin lopende regionale  samenwerkingsverbanden te faciliteren en te coördineren. Met name op het terrein van energie zien we in Penta-
en Noordzee-verband niet alleen een toenemende vraag om energie-overleggen te faciliteren, maar ook een
toenemende behoefte om het energiedebat en de klimaatverandering samen te brengen. Ook voor crisispreventie
en -management op het vlak van elektriciteitsbevoorrading wordt meer gebruik gemaakt van het Penta-overleg.

Benelux-maatwerk voor grensproblemen en gebrekkig functioneren van de markt

De Benelux Interne Markt samenwerking werd de laatste jaren vooral zichtbaar door het leveren van maatwerk
bij problemen aan de grens. De regeling voor 45-voets containers, lange vrachtwagens, de afspraken over de gelijke definiëring van papier, bouw- en sloopafval en de afspraken over laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Het waren stuk voor stuk concrete oplossingen voor bestaande problemen bij grensoverschrijdende
handel, verkeer of andersoortige obstakels. Met name op het gebied van transport, maar meer en meer ook op het gebied van handel en afval, kan de Benelux Interne Markt hierin een rol van betekenis spelen door gebruik te maken van de juridische instrumenten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

 

Omvang en structuur van Benelux-markten

Het in kaart brengen van de omvang en de structuur van deelgebieden van de Benelux-economie is zeer waardevol in het prioriteren van projecten en ook het sturen van beleid. Daartoe zullen specifieke thema’s worden benoemd waarvoor nog geen substantiële Benelux-data zijn verzameld. Wanneer daaraan behoefte is, kunnen specifieke studies worden gestart.

Benelux Interne Markt als smaakmaker van de EU Interne Markt

De bijzondere plaats van de Benelux- samenwerking binnen Europa biedt ons de kans om de interne markt sneller en verder te ontwikkelen en op deze manier als een laboratorium voor de EU te fungeren. Een volgend voorlopersproject zou weleens het samenbrengen van energie- en klimaatplannen kunnen zijn. Een intentieverklaring over regionale samenwerking hieromtrent werd alvast ondertekend door de Benelux energie- en klimaatministers.

Actueel

North Seas Energy Cooperation : nieuw werkprogramma windenergie op zee

04 dec. 2019 503

Benelux en andere landen rond de Noordzee spraken vandaag een nieuw werkprogramma af voor windenergie op zee. Extra aandacht zal gaan naar een projectmatige aanpak van offshore windparken die met meerdere landen tegelijk zijn verbonden. De landen zullen ook samen een visie ontwikke... lees meer

Benelux-conferentie over Milieueducatie

22 nov. 2019 104

Onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux Unie werd van 20 tot 22 november 2019 in het ‘Centre nature et forêt - Biodiversum Camille Gira’ in Remerschen (Groothertogdom Luxemburg) in aanwezigheid van de Luxemburgse ministers Dieschbourg en Meisch, een conferentie gehouden met... lees meer

Circulaire Economie : Benelux en recyclagesector slaan handen in elkaar

25 sep. 2019 66

Vertegenwoordigers van de afval- en recyclagebedrijven in de Benelux ondertekenden een gezamenlijk verklaring die vier maatregelen naar voren schuift om in de Benelux-regio de evolutie naar een circulaire economie te faciliteren. Ze deden dit onder Luxemburgs Voorzitterschap tijden... lees meer

meer nieuwsberichten