Handel & digitalisering

Algemeen

Sinds zijn oprichting koestert de Benelux de ambitie om een eengemaakte markt te realiseren. Die ambitie is nog steeds actueel, maar er zijn nog vele belemmeringen. Op grond van art. 350 VwEU blijven de Benelux-landen ervoor ijveren om deze barrières weg te werken.

De eenmaking leidt tot een marktgebied dat qua schaal en reikwijdte vergelijkbaar wordt met dat van de grote landen in de EU, wat de groeikansen en de jobcreatie bevordert. Bovendien werken Benelux-inspanningen om de grenzen te slechten als een katalysator voor de interne marktwerking in de EU. De ontwikkeling van een gelijk speelveld en voorwaarden voor eerlijke concurrentie zijn hierbij een must. 

Onze landen zullen verder blijven inzetten op een verbeterde grensoverschrijdende toegang voor burgers en bedrijven tot (digitale) goederen en diensten. Daarbij worden nodeloze administratieve hinderpalen weggewerkt om zo een grensoverschrijdende omgeving te creëren ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve netwerken en diensten.

Actueel

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 172

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

Benelux-regio heeft veel te winnen bij Klimaatsamenwerking

26 okt. 2020 192

De Benelux-samenwerking kan een sterke bijdrage leveren in de omzetting van de klimaatdoelen, door zijn innovatiekracht maar ook door zijn bijzondere positie binnen de Europese Unie in te zetten op kernterreinen zoals energie en transport. De EU zet hoge doestellingen en maakt plan... lees meer

Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

25 aug. 2020 449

Klimaatverandering is geen toekomst meer; de afgelopen weken hebben wij in de Benelux dagen op een rij temperaturen gehaald van boven de 30 graden Celsius. Een klimaatadapatiebeleid werkt in deze situatie aan het creëren van groenere of blauwe zones, met name in verstedelijkte gebi... lees meer

meer nieuwsberichten