Circulaire economie

AMBITIES

Om de laboratoriumfunctie van de Benelux ook voor circulaire economie verder tot wasdom te laten komen
zal er een studie komen naar de meest veelbelovende verdienmodellen binnen de circulaire economie en
de manier waarop de fiscaliteit ingezet kan worden om dit te stimuleren. Circulaire economie en rendabiliteit
kunnen immers uitstekend hand in hand gaan. Door vroeg en structureel in te zetten op circulaire economie
zouden zowel ondernemers als consumenten hiermee hun voordeel kunnen doen.

Door een grote afvalberg via de internemarkt om te zetten in een nieuwe en waardevolle grondstofvoorraad
die grensoverschrijdend verhandeld en verwerkt kan worden.


In het kader van de binnenmarkt voor afval zal in navolging van de Benelux- aanbevelingen over papierafval
en bouw- en sloopafval ook naar andere grote afvalstromen worden gekeken zoals plastic en tapijten.

PROJECTEN

Bevorderen van de circulaire economie


• Oplevering van een Benelux-aanbeveling over de financiering en verdienmodellen van de circulaire economie.


 - Invitation Circular Benelux Conference - 25.09.2019: Circular Benelux borders to cross: ‘Let’s waste less & recycle more’

Program Circular Benelux Conference - 25.09.2019: Circular Benelux borders to cross: ‘Let’s waste less & recycle more’


 

Stimuleren van het gebruik van afval als grondstof

• Uitvoering van de aanbevelingen over papierafval en bouw- en sloopafval;
• Organisatie van een Benelux-afvalconferentie met als doel om de Benelux-afvalinstanties en -industrie verder bekend te maken met de mogelijkheden van de Benelux Interne Markt;
• Toewerken naar een Benelux-aanpak rond plastic afval;
• Inventarisatie van de mogelijkheden om de recyclage van textiel en textiel gerelateerde producten te verbeteren;
• Opstelling van een kaart over de verwerkingsmogelijkheden van erkende recyclagebedrijven.

Promoten van de ‘repareerbaarheid van goederen’

• Opstelling van een Roadmap met maatregelen om repareerbaarheid te promoten;
• Bestudering van mogelijkheden voor het inzetten van consumentenlabels over repareerbaarheid.