Werken in de Benelux

Algemeen

Grenzen in Europa staan onder grote druk tijdens een gezondheidscrisis. Dat gold in het bijzonder voor de binnen- en buitengrenzen van de Benelux-landen. Op zich verspreidt een virus zich niet sneller over een grens dan binnenlands. Maar door de verschillen in benadering en soms in timing van indammingsmaatregelen bleek grenssluiting soms toch een populair middel om de grip op de situatie te verhogen. Voor de vele grenswerkers was dit aanvankelijk een onzekere tijd, met name voor diegenen die hun werkzaamheden niet op afstand kunnen uitvoeren. Maar ook voor de thuiswerkers braken onzekere tijden aan omdat in bepaalde regelingen het aantal gewerkte dagen in het buitenland het belastingregime/-tarief sterk beïnvloedt. Tegelijkertijd kwam de informatie-uitwisseling via bestaande netwerken en ook via Benelux-werkgroepen snel op gang en kwam er al gaande de crisis helderheid. Echter een grondige analyse en het trekken van een aantal lessen uit deze nog lopende crisis zullen van groot belang zijn om in de toekomst beter en sneller te kunnen ageren, zonder te snel naar zware middelen als grenssluiting te moeten grijpen. 

Daarnaast zal in 2021 het verdrag over de automatische niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs, dat met de Baltische staten werd afgesloten, ook worden voorgesteld in buurlanden en andere regio’s zoals de Nordics. Ook zal in lijn met het energie- & klimaatbeleid worden gekeken naar nieuwe groene beroepen en het ontwikkelen van nieuwe gelijksoortige curricula. 

Het gebrek aan kennis over de verschillen in regelgeving aan weerszijden van de landsgrenzen blijft de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers ontmoedigen en vormt daarom een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De Benelux streeft er dan ook naar om duidelijke en beknopte informatie te verstrekken aan de betrokken werknemers en werkgevers. 

In de Benelux-regio's hebben de autoriteiten tal van maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een direct effect gehad op de mobiliteit van mensen die aan de andere kant van de grens werken, evenals op het werkpatroon. Ook hieraan zal bijzondere aandacht worden besteed.

Actueel

Benelux-landen en Baltische Staten erkennen automatisch elkaars diploma’s

27 sep. 2021 1304

De Benelux-landen - België, Nederland en Luxemburg - en de Baltische staten - Estland, Letland en Litouwen - lanceren vandaag officieel hun Verdrag over de automatische wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma's. Dit Verdrag houdt in dat iedereen die in één van de Benelux-l... lees meer

De uitgave 2021 van de brochures voor grensarbeiders is online!

26 jul. 2021 1191

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

Strategisch overleg over grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit

04 dec. 2020 1001

In de eerste weken van de Covid-19 crisis werden de landen gedwongen om maatregelen te nemen die in de grensgebieden vaak ongewenste neveneffecten hadden: moeilijk te passeren grenzen, verschillen in speciale toelatingen, quarantaineregimes, ondersteuningsmaatregelen, … Dit alles l... lees meer

meer nieuwsberichten