Duurzame samenleving

Algemeen

De Benelux ijvert voor een duurzame samenleving en gaat daarbij op zoek naar praktische oplossingen voor de huidige uitdagingen en behoeften zonder het vermogen van toekomstige generaties om in te spelen op hun eigen uitdagingen en behoeften in het gedrang te brengen. De Benelux-landen zetten dus een aantal vraagstukken op de agenda en willen toekomstige generaties hier zo veel mogelijk bij betrekken en hun een platform bieden om zich te laten horen. 

Tot deze vraagstukken behoren vooral:

-     aanpassing aan de klimaatverandering,

-     tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit,

-     voedselveiligheid,

-     luchtkwaliteit,

-     of nog, de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 

Actueel

Bezoek aan het Luxemburgse Crisiscentrum

12 apr. 2018 380

Een van de doelstellingen die met de Benelux-samenwerking rond crisisbeheersing worden nagestreefd, is het verbeteren van de informatiestroom tussen de crisiscentra van de drie landen en Noordrijn-Westfalen. Om dit doel te concretiseren, wordt onder meer een cyclus van werkbezoeken... lees meer

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 334

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten