Fraudepreventie

Algemeen

De verschillen in regelgeving in de drie landen kunnen door fraudeurs worden gebruikt om sommige  verplichtingen te omzeilen en hiermee hun voordeel te doen. Deze ontwikkelingen verstoren de eerlijke concurrentie en tasten de publieke financiën aan. Het is bijgevolg van buitengewoon belang om gezamenlijke acties en controles op te zetten.

De Benelux-landen hebben de laatste jaren aangetoond dat hun samenwerking en resultaten als voorbeeld gelden voor Europa. Zo werd in 2015 het Benelux-project om btw-carrouselfraude te bestrijden voorgesteld aan Europa en werd in de strijd tegen sociale dumping ook vaak verwezen naar de bestaande Benelux-samenwerking.

Enkel door grensoverschrijdend en regionaal samen te werken, kan fraudebestrijding op een efficiënte manier worden verdergezet. De Benelux-landen zullen ook de komende jaren verder blijven inzetten op de gezamenlijke bestrijding van alle (grootschalige) fiscale en sociale fraude, maar ook van sociale dumping – die tot uitbuiting van werknemers leidt en het sociale systeem ondermijnt – en van meer specifieke fraude zoals bedrijfsoplichting ten aanzien van bedrijven en gezondheidsfraude ten aanzien van personen

Actueel

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

09 dec. 2020 267

Op 9 december 2020 vond het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude plaats. Als gevolg van de Covid-19 pandemie vond deze bijeenkomst dit jaar voor het eerst virtueel plaats. Tijdens deze vergadering, onder voorzitterschap van Alain de Muyser, se... lees meer

Eerste gezamenlijke Benelux-audit van een geautoriseerde marktdeelnemer (AEO)

09 mrt. 2020 836

In het kader van het Strategisch Overleg Douane Benelux hebben de douane-administraties van de drie landen besloten gezamenlijke audits van de geautoriseerde marktdeelnemers, de zogenaamde AEO (Authorized Economic Operator), te organiseren. Het AEO-programma heeft tot doel de veili... lees meer

Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

27 nov. 2019 634

Het Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude vond onder Luxemburgs voorzitterschap plaats op 27 november 2019 op de universitaire campus van Esch-Belval in Luxemburg.  De deskundigen van de belastingdiensten van de drie Benelux-landen hebben onder leiding... lees meer

meer nieuwsberichten