Bestrijding van sociale fraude

CONTEXT

Deze activiteiten worden aangestuurd en gemonitord door een strategisch overleg.

ESSENTIËLE PROJECTEN 

Bijdragen aan het versterken van de samenwerking en met name gezamenlijke en afgestemde inspecties
• De partners zullen de onderhandelingen voortzetten om de laatste hand te leggen aan een ontwerp voor een Benelux-verdrag ter verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen sociale fraude. Dit verdrag is belangrijk om een rechtsgrondslag en een gemeenschappelijk kader te bieden voor gezamenlijke en afgestemde inspecties en gegevensuitwisseling tussen de landen.

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

• Organiseren van een informatie- en presentatieseminar over de door de Belgische partners ontwikkelde Osiristool (IT-monitoringplatform dat sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude helpt bestrijden door de Europese bemiddelingsmechanismen voor de detachering van werknemers te helpen verbeteren).
• Gezamenlijk onderzoek naar de nieuwe illegale praktijken die zijn opgedoken naar aanleiding van de coronacrisis, met name met betrekking tot de naleving van de voorwaarden voor de toegang tot tijdelijke werkloosheid en tot de financiële overheidssteun van de drie landen.
• Bestrijding van sociale fraude door preventie: uitwisseling van ervaringen op het gebied van communicatie met de burger en met activiteitensectoren op het gebied van zwartwerk en het opzetten van een gemeenschappelijke
bewustmakingscampagne door de drie landen.