Senningenoverleg

Algemeen

Door het vervagen van de grenzen wordt de samenleving internationaler, maar tegelijkertijd ook complexer en minder overzichtelijk voor burgers, ondernemingen en overheid. De georganiseerde misdaad maakt gebruik van de open grenzen en heeft in toenemende mate grensoverschrijdende aspecten. Daarom is adequate samenwerking over de grenzen heen van vitaal belang om de gezamenlijke problemen aan te pakken. De Benelux-landen werken intensief samen op tal van veiligheidsthema’s om een veilige Benelux-ruimte te creëren en deze ook stelselmatig uit te breiden naar de rest van Europa. De drie Benelux-landen lopen vaak voorop en vormen een proeftuin waarop Europa zich inspireert. Ook in de toekomst willen de landen deze voortrekkersrol blijven vervullen. 

Bestrijding van ondermijnende georganiseerde (drugs)criminaliteit blijft een prioritair thema. Daarnaast dienen nieuwere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit zoals cybercrime zich aan. De grenzen en de verschillen inzake criminaliteitsbestrijding vormen reële hinderpalen voor de autoriteiten. De jarenlange samenwerking en het opgebouwde vertrouwen tussen de veiligheidsdiensten in de Benelux dragen bij aan de goede operationele samenwerking. Deze samenwerking moet verder worden uitgebouwd om alle grote uitdagingen aan te pakken, waarbij grenzen en verschillende regelgevingen geen onnodige hinder mogen opleveren. De Benelux-landen willen hun samenwerking op het gebied van veiligheid verder optimaliseren en uitbreiden naar andere terreinen, zoals de gerechtelijke diensten. Men streeft naar het grensoverschrijdend bundelen van de krachten tussen politie-, justitie- en andere diensten in het kader van een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Waar mogelijk worden ook de buurlanden en -regio’s, in het bijzonder NRW, bij de samenwerking betrokken. 

Het Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke orgaan voor operationele politiesamenwerking tussen de drie landen. Het stuurt deze samenwerking aan, staat in voor de monitoring en lancering van specifieke projecten rond de operationele politiesamenwerking en bevordert de uitvoering van het huidige Politieverdrag.

Actueel

Benelux onderzoekt grensoverschrijdende stadionverboden (voetbal)

13 apr. 2022 1084

De burgemeesters van de steden Antwerpen en Lier hebben onlangs hun bezorgdheid geuit over Nederlandse supporters die in België voetbalwedstrijden bijwonen maar in Nederland de toegang tot het stadion wordt ontzegd. Zij riepen de regering op actie te ondernemen. De secretaris-gener... lees meer

Nieuwe samenwerking tussen lokale politie Damme/Knokke-Heist en Nederlandse politie

12 apr. 2022 427

De lokale politie Damme/Knokke-Heist en Politie Zeeland-West-Brabant patrouilleren samen in de grensstreek België-Nederland. De huidige patrouilles zijn mogelijk dankzij het Benelux-politieverdrag en worden geëvalueerd in het kader van het Europese project Inspect.  Benelux-politi... lees meer

Verklaring van de BENELUX-ministers van Defensie over de uitvoering van het Strategisch Kompas

06 apr. 2022 408

Op 21 maart 2022 hebben EU leiders het EU strategisch kompas aangenomen, een actieplan voor de komende 5 tot 10 jaar om defensiesamenwerking binnen de EU te versterken. Het besluit van Poetin om Oekraïne binnen te vallen en de terugkeer van oorlog op het Europese continent hebben... lees meer

meer nieuwsberichten