Politiesamenwerking

SENNINGEN

AMBITIES

De algemene doelstelling is de grensoverschrijdende politiesamenwerking voort te zetten en te versterken
voor zowel concrete projecten ter ondersteuning van operationeel politiewerk als gezamenlijke operaties.

De door het Benelux Strategisch overleg Politie verleende mandaten zijn erop gericht de kansen voor operationele samenwerking optimaal te benutten en de nodige initiatieven concrete invulling te geven zoals gezamenlijke opleidingen, gemengde patrouilles, versterking van de nationale voorzieningen, uitwisseling van
informatie, en samenwerking tussen buren/operationele diensten in de grensregio.

Een van de grote ambities is de praktische tenuitvoerlegging van het nieuwe Benelux-politieverdrag dat
onze politiemensen de mogelijkheid biedt om met minimale beperkingen grensoverschrijdende achtervolgingen
te verrichten, opsporingshandelingen in buurlanden te verrichten, indien nodig informatie uit te wisselen
in het kader van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en bovendien de samenwerking te bevorderen
tussen speciale eenheden, onder andere tijdens een crisissituatie zoals een terreuraanslag.

PROJECTEN

 

Implementeren van het nieuwe Beneluxpolitieverdrag

• Opstelling van een gemeenschappelijke memorie van toelichting en van de uitvoeringsovereenkomsten
en -afspraken die prioritair zijn voor de toepassing van het nieuwe politieverdrag: in eerste instantie de uitvoeringsovereenkomsten over raadpleging van elkaars politiedatabanken in een gemeenschappelijke politiepost en tijdens gemengde patrouilles en gemeenschappelijke controles (enkel tussen België en Nederland),
uitwisseling van ANPR-gegevens (enkel tussen België en Nederland), grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de vreemdelingenwetgeving en aanduiding van de bevoegde autoriteit voor
vervoer en dragen van wapens en munitie, alsook de uitvoeringsafspraak over het gemeenschappelijk gebruik van de verbindingsofficieren.

Consolideren van het Benelux-netwerk van verbindingsofficieren

• Follow-up van de gezamenlijke week van de Benelux-verbindingsofficieren (16-20 april 2018); reflectie over mogelijke terugkomdagen. 

Optimaliseren van de operationele politiesamenwerking

• Actualisering van de informatiebrochure voor politiediensten over de autonome politiële uitwisseling
van gegevens;
• Organisatie van opleidingen met oog op het nieuwe politieverdrag;
• Update van de politieapp voor smartphones (met alle nodige instructies in geval van opdrachten
over de grens) met oog op het nieuwe politieverdrag;
• Ontwikkeling van een nieuw formulier voor verzoeken om bijstand en uitlenen van materiaal
tussen partners;
• Implementatie van een semi-roaming systeem voor radiocommunicatie tussen België en Nederland;
• Versterking van de samenwerking tussen de meldkamers van de grensgebieden.

Actueel

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 581

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Strategische ontmoeting van de directeuren-generaal Crisis op de Benelux

27 nov. 2019 296

Ter afsluiting van het Luxemburgse voorzitterschap heeft de Luxemburgse delegatie de voor de nationale crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen verantwoordelijke directeuren-generaal op het Secretariaat-Generaal van de Benelux uitgenodigd. Deze vergadering bood voor ... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 140

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten