Asiel en Migratie

AMBITIES

In Europees verband streven de Benelux-landen ernaar hun standpunten meer in overeenstemming te
brengen en nauwer samen te werken rond welbepaalde thema’s zoals hervestiging en het beheer van de buitengrenzen.

PROJECTEN 

Ondertekenen van overname-/visumovereenkomsten

• Onderhandelingen met derde landen met het oog op het sluiten van nieuwe overname- en visumovereenkomsten. 

Uitvoeren van het project Asiel, Migratie, Radicalisme (AMR)

• Totstandbrenging van nauwere samenwerking bij het uitwisselen van relevante informatie tussen
de landen via asiel- en migratiediensten.

Hervestiging

• Organisatie van uitwisselingen tussen deskundigen en mensen uit de praktijk op het gebied van
hervestiging in aanvulling op de bestaande fora.

Beheer van de buitengrenzen van de Schengenruimte

Uitwisseling van goede praktijken tussen experten inzake het efficiënt beheer van de buitengrenzen van de
Schengenruimte, meer bepaald rond het in werking stellen van de regelgeving in het domein van de ‘Slimme
grenzen’ (EES, ETIAS en andere) en nationale pilootprojecten op vlak van IT-systemen aan de grenzen.

Actueel

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 573

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Strategische ontmoeting van de directeuren-generaal Crisis op de Benelux

27 nov. 2019 295

Ter afsluiting van het Luxemburgse voorzitterschap heeft de Luxemburgse delegatie de voor de nationale crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen verantwoordelijke directeuren-generaal op het Secretariaat-Generaal van de Benelux uitgenodigd. Deze vergadering bood voor ... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 137

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten