Crisisbeheersing

AMBITIES

Gezien het belang en de relevantie, zal het gerealiseerde werk inzake de analyse en de opvolging van de geïdentificeerde risico’s worden voortgezet: nationale methodologieën en analyses zullen worden uitgewisseld,
teneinde de gemeenschappelijke risico’s te identificeren en tot een grensoverschrijdende aanpak te komen.
De Benelux plaatst zich hierdoor in de voorhoede van het Europese toneel en toont zich aandachtig voor
de bekommernissen van de burgers in de grensgebieden.

PROJECTEN 

Identificeren en analyseren van grensoverschrijdende risico’s

• Opzetten van mechanismen voor samenwerking en antwoorden op de Europese verplichtingen in het kader van de geïdentificeerde risico’s;
• Wederzijdse informatie-uitwisseling over nationale risicoanalyses in het kader van de Europese aanpak,
alsook de aangenomen methodologieën;
• Medewerking aan andere initiatieven van de Benelux in het domein van risico’s (verbonden aan de klimaatverandering, energie, …);
• Identificatie van homologen voor de prioritair geachte onderwerpen zoals Seveso-bedrijven (antwoorden
op de Europese verplichtingen inzake informatie-uitwisseling en preciseren van de samenwerking
in geval van ongevallen), de bescherming van kritieke infrastructuur en de operatoren van essentiële
diensten (identificatie van bevoegde instanties en uitwisseling van ervaringen en expertise).

Organiseren van de informatiestroom tussen de crisiscentra

•Programma van semestriële bezoeken en trimestriële communicatietesten, teneinde de wederzijdse
kennis uit te breiden van de front office operatoren die in geval van incidenten moeten samenwerken;
• Ontwikkelen van netwerken tussen homologen van de crisiscentra, op niveau van de directeurengeneraal,
front office operatoren en communicatoren;
• Identificatie en up-to-date houden van de aanspreekpunten en vaststelling van standaardformaten
voor het uitwisselen van informatie tussen de crisiscentra;
• Uitwisseling over communicatiemiddelen die bij een crisis worden gebruikt om de bevolking te informeren
en met haar te communiceren.

Nadere invulling geven aan operationele samenwerking bij een spoedinterventie

• Op basis van de conclusies van het Benelux-symposium ‘Grenzeloze veiligheid’ op 27 en 28 november
2018 in Maastricht zal een inventarisatie van de bestaande grensoverschrijdende samenwerking
worden gemaakt.

 

 

 

 

 

Actueel

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 581

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Strategische ontmoeting van de directeuren-generaal Crisis op de Benelux

27 nov. 2019 296

Ter afsluiting van het Luxemburgse voorzitterschap heeft de Luxemburgse delegatie de voor de nationale crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen verantwoordelijke directeuren-generaal op het Secretariaat-Generaal van de Benelux uitgenodigd. Deze vergadering bood voor ... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 140

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten