Nieuws

Filters wissen

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 40

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 42

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georgani... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 204

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-u... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 186

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden a... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 177

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met... lees meer

Benelux-samenwerking: Nieuw College van secretarissen-generaal

01 jan. 2023 419

De heer Frans Weekers (NL) is op 1 januari 2023 de heer Alain de Muyser als secretaris-generaal van de Benelux opgevolgd. Er werd ook een nieuwe adjunct-secretaris-generaal verwelkomd, de heer Jean-Claude Meyer (LU) naast de ... lees meer

Beste wensen voor 2023!

23 dec. 2022 417

Het College van Secretarissen-generaal en het voltallige Benelux-team wensen u een gelukkig nieuwjaar 2023!   Le Collège des Secrétaires généraux ainsi que l'équipe Benelux vous souhaitent une très bonne année 2023!   The... lees meer

De Energieministers van het Pentalateraal Energieforum bevestigen hun solidariteit voor de komende w...

18 dec. 2022 609

De ministers van Energie van Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg zijn vandaag in Brussel bijeengekomen om de leveringszekerheid en de energietransitie te bespreken. In het kader van h... lees meer

Experts uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland buigen zich over de huidige en toekomstig...

13 dec. 2022 388

Op dinsdag 13 december hebben regeringsexperts inzake jacht online overleg gepleegd. Dit overleg kwam er om gevolg te geven aan een eerder verzoek van het Franse Bureau voor Biodiversiteit aan het Benelux Secretariaat-Generaa... lees meer