Nieuws

< terug

Alain de Muyser aanwezig op eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid

26-09-2020 186


In het Brusselse parlement vond zaterdag de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats. Doel is iedereen die rond meertaligheid in Brussel werkt, samen te brengen om plannen en ideeën uit te wisselen.  Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, was eveneens aanwezig want meertaligheid is een thema dat volop speelt binnen de Benelux-samenwerking.

De organisatie van de Dag van de Meertaligheid is een actiepunt uit de visienota van Sven Gatz, de minister voor de Promotie van de Meertaligheid in Brussel. Een nieuwe Brusselse Raad voor de Meertaligheid werd zaterdag plechtig geïnstalleerd. 

Meertaligheid is nauw verbonden met de Benelux-regio, die een grote rijkdom aan diverse (buur)talen kennen. De mensen in de Benelux, en zeker in de vele grensgebieden, leven en werken in een meertalige en interculturele omgeving. Eind vorig jaar bracht het Colloquium Buurtalenonderwijs van de Benelux’ experten, begaan met dit onderwerp, uit ministeries, overheden uit de grensregio’s en vertegenwoordigers van organisaties voor grensoverschrijdende samenwerking samen. 

Tijdens dit colloquium, dat resulteerde in aanbevelingen,  stelde secretaris-generaal Alain de Muyser voor om het thema Meertaligheid en leren van talen op te nemen in het volgende Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024 van de Benelux Unie.

Actueel

Benelux-regio heeft veel te winnen bij Klimaatsamenwerking

26 okt. 2020 35

De Benelux-samenwerking kan een sterke bijdrage leveren in de omzetting van de klimaatdoelen, door zijn innovatiekracht maar ook door zijn bijzondere positie binnen de Europese Unie in te zetten op kernterreinen zoals energie en transport. De EU zet hoge doestellingen en maakt plan... lees meer

Het Benelux Strategisch Douane overleg bundelt krachten op internationaal niveau.

20 okt. 2020 64

Op 20 oktober 2020 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap. De hoogste ambtenaren van de douanediensten hebben een levendige discussie gevoerd over de rol van de Benelux-landen binnen de Europese (Europese Unie) en internationale dou... lees meer

High-level Benelux-overleg over transport zet in op slimme digitale oplossingen en Europese ‘green r...

19 okt. 2020 88

Grensoverschrijdende afspraken maken over milieuzones, een pilootproject voor slimme digitale oplossingen voor openbaar vervoer en de uitbreiding van het succesvolle digitale vrachtbrief project waren concrete resultaten van het Benelux-overleg tussen directeuren-generaal Mobilitei... lees meer

meer nieuwsberichten