Nieuws

< terug

Benelux bevordert samenwerking tussen haar steden

16-11-2021 150


De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, heeft vandaag een ontmoeting gehad met de burgemeester van de stad Brussel, Philippe Close. De bijeenkomst was gericht op de mogelijkheden voor samenwerking tussen de hoofdsteden van de Benelux en zo een uitwisseling van ideeën op gang te brengen tussen steden binnen de Benelux die vergelijkbaar zijn wat betreft hun sociaal-economische, politieke en culturele invloed. 

Dit idee van samenwerking is ontstaan tijdens de officiële opening in september van het Benelux-plein in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en verwijst naar de in 1956 opgerichte stedenband tussen Brussel, Luxemburg en Amsterdam, die onder meer vermeldt: "het onderhouden van permanente banden tussen de gemeenten (...), het aanmoedigen van uitwisselingen tussen hun inwoners op alle gebieden om, door een beter wederzijds begrip, een levend gevoel van Europees broederschap te ontwikkelen". 

Het Secretariaat-generaal is bereid om, als coördinatieplatform, zijn deskundigheid inzake grensoverschrijdende samenwerking in een Europees kader ter beschikking te stellen.  Dit aangezien verschillende lopende projecten van de Benelux-Unie rechtstreeks betrekking hebben op samenwerking tussen steden, zoals de rol van steden bij de aanpassing aan de klimaatverandering en de duurzaamheid van het milieu.

Actueel

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25 nov. 2021 99

Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden. De Raad, samengest... lees meer

Ontmoeting met de Kamervoorzitster

24 nov. 2021 92

De heer Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, had een ontmoeting met Eliane Tillieux, voorzitster van het Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. België is dit jaar voorzitter van de Benelux. Tijdens deze ontmoeting werden enkele markante resultaten van de Bene... lees meer

Editie 2021 van de Benelux-conferentie Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

19 nov. 2021 145

Dit jaar vond de Benelux EDO-conferentie voor het eerst online plaats! Het Benelux Secretariaat-Generaal en het Vlaams Gewest hebben samen deze vernieuwende conferentie georganiseerd, die in de eerste plaats bedoeld was voor professionals: NME-werkers, facilitators, vormingswerker... lees meer

meer nieuwsberichten