Nieuws

< terug

Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

25-08-2020 415


Klimaatverandering is geen toekomst meer; de afgelopen weken hebben wij in de Benelux dagen op een rij temperaturen gehaald van boven de 30 graden Celsius. Een klimaatadapatiebeleid werkt in deze situatie aan het creëren van groenere of blauwe zones, met name in verstedelijkte gebieden, die via verdamping en schaduw verkoeling moeten creëren. Langdurige of extreme hitte kan immers gezondheidsproblemen veroorzaken, maar naast effecten op ons welzijn en onze leefomgeving, ondervindt ook de economie de gevolgen van de klimaatverandering. Lage waterpeilen belemmeren immers de aanvoer van goederen via waterwegen of de bewatering van gewassen, kan onze infrastructuur aantasten of doet bijvoorbeeld een verhoogd beroep op onze energievoorziening.

De gevolgen van deze en andere uitingen van de klimaatverandering kunnen oplopen tot 2% van ons BNP. 

De Europese Green Deal ambieert van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Maar in de tussentijd moeten wij ons aanpassen aan de huidige klimaatomstandigheden en de Covid-19-pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is in onze verbonden samenleving om te werken aan veerkracht en draagkracht. Daarom had de Europese Commissie een consultatieprocedure opgestart in het kader van het opstellen van een nieuwe Strategie Klimaatadapatie, ter opvolging van de Strategie uit 2013. Deze consultatieronde werd op 24 augustus jl. afgerond. 

Succesvolle aanpak van klimaatadaptatie vraagt om een regionale samenwerking, zeker in deze tijd waarin wij onze middelen efficiënt en slim in moeten zetten. De Benelux-landen hebben ervaring opgedaan in vernieuwende grensoverschrijdende praktijkoefeningen in relatie tot risicobeheersing,  volksgezondheid, energiebeleid en transport en mobiliteit en werken verder aan hun samenwerking binnen de Benelux Werkgroep Klimaatadapatie.  

De conclusies – met de volgende kernwoorden: bewustwording, transparantie, informatiedoorstroming, preventie en overleg -  van deze oefeningen hebben de Benelux-landen nu met hun Europese collega’s gedeeld, in de overtuiging dat deze nuttig kunnen zijn voor het opstellen van een nieuwe Europese Strategie.

 

Actueel

Benelux-regio heeft veel te winnen bij Klimaatsamenwerking

26 okt. 2020 35

De Benelux-samenwerking kan een sterke bijdrage leveren in de omzetting van de klimaatdoelen, door zijn innovatiekracht maar ook door zijn bijzondere positie binnen de Europese Unie in te zetten op kernterreinen zoals energie en transport. De EU zet hoge doestellingen en maakt plan... lees meer

Het Benelux Strategisch Douane overleg bundelt krachten op internationaal niveau.

20 okt. 2020 64

Op 20 oktober 2020 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap. De hoogste ambtenaren van de douanediensten hebben een levendige discussie gevoerd over de rol van de Benelux-landen binnen de Europese (Europese Unie) en internationale dou... lees meer

High-level Benelux-overleg over transport zet in op slimme digitale oplossingen en Europese ‘green r...

19 okt. 2020 88

Grensoverschrijdende afspraken maken over milieuzones, een pilootproject voor slimme digitale oplossingen voor openbaar vervoer en de uitbreiding van het succesvolle digitale vrachtbrief project waren concrete resultaten van het Benelux-overleg tussen directeuren-generaal Mobilitei... lees meer

meer nieuwsberichten