Nieuws

< terug

Benelux-landen versterken samenwerking rond voedselveiligheid

09-11-2022 601


Onder Luxemburgs Voorzitterschap is in Luxemburg de Benelux Strategische Overleggroep voor voedselveiligheid officieel van start gegaan in aanwezigheid van de hoofden van de voedselveiligheidsagentschappen van de drie Benelux-landen en de secretaris-generaal van de Benelux-Unie. Voortaan zullen hoge ambtenaren van de drie landen regelmatig bijeenkomen om gezamenlijk kwesties in verband met de veiligheid van de voedselketen binnen de Benelux en op regionaal niveau aan te pakken en samen op te treden om gemeenschappelijke belangen binnen de Europese Unie te bevorderen. Zij zullen dat voor het eerst doen op 25 november, voorafgaand aan de vergadering van de hoofden van de EU-agentschappen voor voedselveiligheid. 

De Benelux-landen hebben voedselveiligheid opgenomen in hun gemeenschappelijke agenda en in hun meerjarenplan (2021-2024), ook al bestaat deze samenwerking al enkele jaren op operationeel niveau. Zij hebben bijvoorbeeld al samengewerkt bij de controle op de verkoop van producten op internet, op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (bamboe, metalen en legeringen), diervoeders en veterinaire kwesties. Tijdens hun startbijeenkomst vandaag kwamen de landen overeen meer strategisch samen te werken en de samenwerking aan te moedigen om nieuwe gezamenlijke initiatieven te nemen. 

Op basis van een vandaag officieel ondertekend mandaat door dhr. Herman Diricks van het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dhr. Patrick Hau van het Commissariat du gouvernement luxembourgeois à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire en de heer Gerard Bakker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zullen de drie Benelux-landen dankzij deze versterkte samenwerking ook grensoverschrijdende operaties op het terrein kunnen uitvoeren, zowel dagelijks als in crisissituaties, om de voedselzekerheid van de burgers zo goed mogelijk te garanderen zonder zich zorgen te hoeven maken over de grenzen. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux: "De reden voor een dergelijke strategische samenwerking is het waarborgen van het welzijn en de veiligheid van al onze burgers samen, wat één van de belangrijkste zorgen van de Benelux-samenwerking is. En meer samenwerking op het gebied van voedselveiligheid draagt rechtstreeks bij tot de bescherming van de consument.

 

V.l.n.r. HH. Herman Diricks, Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Patrick Hau, Commissariat du gouvernement luxembourgeois à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, Alain de Muyser, Benelux Unie en Gerard Bakker, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 233

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten