Nieuws

< terug

Benelux mededingingsautoriteiten presenteren gezamenlijk memorandum “toezicht mededinging in de digitale economie”

20-11-2019 101


Op 20 november presenteerden de voorzitters van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse mededingingsautoriteiten samen hun gezamenlijk memorandum “challenges faced by competition authorities in a digital world”. De presentatie van het memorandum werd gevolgd door een publieke discussie. Hieraan namen naast Jacques Steenbergen (president Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)) , Martijn Snoep (voorzitter Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM)) en Pierre Batholomé (president Luxemburgse Conseil de la Concurrence), ook Maria Jaspers  van de Europese Commissie (diensthoofd Antitrust, DG Comp) deel.

Met dit memorandum willen de ACM, de BMA en de Conseil de la Concurrence een bijdrage leveren aan het debat over de uitdagingen die de digitale economie voortbrengt voor mededingingsautoriteiten. Het memorandum richt zich op vraagstukken in fusietoezicht, op de noodzaak van guidance in snel veranderende digitale markten, en op de discussie over een ex-ante-instrument voor het bindend verklaren van toezeggingen zonder vaststelling van een overtreding

De bijeenkomst die plaatsvond in het Benelux Huis, bracht meer 60 dan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsambtenaren bijeen. Daaronder deelnemers uit Belgische en Nederlandse ministeries en de Europese commissie. Uit het bedrijfsleven waren onder ondernemingen uit de detailhandel, consultancy en advocatuur aanwezig. Deze door de Benelux Unie gehoste bijeenkomst discussie was georganiseerd door PaRR, een in mededinging gespecialiseerde informatiedienst.

Actueel

Benelux-coördinatie rond Europese droneregels

03 jun. 2020 20

De Benelux-luchtvaartautoriteiten hebben gezamenlijke opmerkingen geformuleerd op Europese regelgeving  (NPA 2020-07) rond drones, die ter raadpleging voorlag aan de landen. Meer specifiek gaat het over het verduidelijken van de voorwaarden om drones dichtbevolkte gebieden of bijee... lees meer

Overleg tussen college van secretarissen-generaal en nationale werkgeversfederaties in de Benelux

03 jun. 2020 57

De drie nationale werkgeversfederaties (VBO, VNO-NCW en FEDIL) hebben onlangs een gezamenlijke brief aan de eerste ministers van de Benelux gestuurd. In deze brief benadrukken zij de noodzaak van systematisch overleg en een optimale uitwisseling van informatie binnen de Benelux, aa... lees meer

Brandweer Rotterdam en Antwerpen gaan samenwerken

02 jun. 2020 69

De brandweerkorpsen van Antwerpen en Rotterdam gaan nauwer samenwerken. Brandweer Zone Antwerpen en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondertekenden in 2019 een samenwerkingsovereenkomst.  Om hieraan verder vorm te geven maken ze gebruik van de mogelijkheden die het Benelux Verdra... lees meer

meer nieuwsberichten