Nieuws

< terug

Benelux neemt deel aan de Top van de Grande Région

30-06-2022 441


Het Benelux Secretariaat-Generaal werd voor het eerst uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de tussentijdse top van de Grande Région, hetgeen door de vergadering werd toegejuicht. Het versterken van de samenwerking tussen de twee gebieden is een prioriteit voor het huidige Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux, vooral omdat een gezamenlijke aanpak zinvol is voor de burgers en de mogelijkheid biedt om op Europees niveau een krachtigere stem te laten horen.

Het belang van solidariteit tussen partnergebieden werd in het bijzonder benadrukt. 

Wat betreft de gemeenschappelijke visie op grensoverschrijdende crisisbeheersing, zoals genoemd tijdens deze top, onderschrijft het Secretariaat-Generaal ten volle de voorgestane beginselen: solidariteit tussen partnergebieden, verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de volksgezondheid, instandhouding van het vrij verkeer van grensarbeiders en bewoners van grensgebieden, alsmede aanpassing van maatregelen die verband houden met de specifieke kenmerken van grensoverschrijdende woongebieden.

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 423

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 575

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 470

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten