Nieuws

< terug

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04-07-2022 787


De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee complementeert de Benelux-samenwerking de ambitieuze Europese agenda, voor een duurzame, economische regio.   

De Benelux biedt een platform om verdere uitwisselingen en projecten te coördineren en kan waar gewenst een pioniersrol spelen binnen het Europese circulaire economie programma. Dit strategische overleg krijgt alvast een vervolg op werkniveau via een uitwisseling over single use plastic en met name de statiegeldsystemen.

Op initiatief en onder Luxemburgs voorzitterschap van dhr. Paul Rasqué, Adviseur van de Luxemburgse Regering, kwamen onder andere voor België: dhr. Pierre Kerkhofs, directeur-generaal Leefmilieu, en dhr. Peter Van Herreweghe, Adviseur-generaal Economische analyses, voor Nederland: mevr. Marieke Spijkerboer, plv. directeur Circulaire economie, voor Noordrijn-Westfalen: dhr. Reinhold Rünker, plv. Afdelingshoofd Economisch beleid en voor Frankrijk: dhr. Vincent Coissard, plv. directeur Circulaire economie, onder gastheerschap van dhr. Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, samen om overleg te plegen over elkaars doelstellingen om vooruitgang te boeken op het thema van circulaire economie. 

Heel wat onderwerpen passeerden de revue gericht op de positie van de consument binnen circulaire economie met evoluties in het kader van repareerbaarheid, single use plastic, statiegeld en het inbrengen van circulaire economie binnen opleidingen, de manier waarop bedrijven ondersteund zouden kunnen worden, via netwerken, kennisverschaffing, de kansen die innovatie biedt, de mogelijkheden van financiering, maar eveneens de onderliggende interpretatie van de circulaire economie en zijn verwevenheid met het klimaat, indicatoren om de impact, voortgang en doelstellingen te berekenen en vast te leggen en de manier waarop de transitie onthaald en gesteund wordt door de consumenten en bedrijven. 

In de tussentijd kan al gebruik worden gemaakt van het Benelux Klimaatplatform https://climate.benelux.int/ om verder kennis en inspiratie te delen.

Actueel

Leden van de Noordzee-energiesamenwerking (NSEC) grijpen historische kans om Europa sneller onafhank...

12 sep. 2022 212

De ministers van Energie van de leden van de Noordzee-energiesamenwerking (NSEC) en de Europese Commissie hebben op 12 september een aanzienlijke verhoging aangekondigd van hun gezamenlijke ambitie om offshore hernieuwbare energie te ontwikkelen. Tijdens hun ministeriële vergaderin... lees meer

Michel-Etienne Tilemans nieuwe adjunct-secretaris-generaal

01 sep. 2022 397

Michel-Etienne Tilemans is sinds 1 september de nieuwe adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. De heer Tilemans was tot nu directeur Buurlanden binnen de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Belgisch coördinator voor de Benelux en en delegatiehoofd van Be... lees meer

Benelux in gesprek met Belgische Justitie minister Vincent Van Quickenborne

29 aug. 2022 301

Minister Vincent van Quickenborne ontving afgelopen 29 augustus Frans Weekers, de Nederlandse adjunct-secretaris-generaal bij de Benelux Unie voor een kennismakings gesprek. De minister, voorheen actief lid van het Benelux Parlement, was enthousiast over de voortgang in onder ande... lees meer

meer nieuwsberichten