Nieuws

< terug

Benelux onderzoekt grensoverschrijdende stadionverboden (voetbal)

13-04-2022 1127


De burgemeesters van de steden Antwerpen en Lier hebben onlangs hun bezorgdheid geuit over Nederlandse supporters die in België voetbalwedstrijden bijwonen maar in Nederland de toegang tot het stadion wordt ontzegd. Zij riepen de regering op actie te ondernemen. De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, heeft de twee burgemeesters laten weten dat dit probleem op de agenda staat van het overleg tussen de drie landen. 

De Benelux deelt de bezorgdheid van de burgemeesters en geeft aan dat het onderwerp van grensoverschrijdende stadionverboden wordt besproken in het kader van het veiligheidsoverleg tussen de Benelux-landen. Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Benelux (2021) is hiertoe een specifieke werkgroep ingesteld die in de loop van dit jaar aanbevelingen moet formuleren. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van het Benelux-parlement (Benelux Interparlementaire Assemblee), dat de internationale veiligheid bij voetbalevenementen en de bestrijding van hooliganisme en racisme beschouwt als een primordiaal actiepunt van samenwerking binnen de Benelux. 

Deze werkgroep onderzoekt momenteel hoe grensoverschrijdende stadionverboden vanuit praktisch en juridisch oogpunt kunnen worden toegepast. Zij denken ook aan de oprichting van één enkel communicatieplatform om de uitwisseling van informatie tussen alle bij het voetbal betrokken partners te optimaliseren. Specifieke prioritaire onderwerpen zoals het gebruik van vuurwerk in en rond voetbalstadions staan ook op de agenda van hun overleg. 

De Benelux-landen kennen al vele jaren een uitstekende politiële samenwerking op het gebied van de handhaving van de openbare orde bij voetbalevenementen, zowel in het kader van administratieve als van gerechtelijke politieopdrachten. Om deze samenwerking nog efficiënter te maken, is in 2018 een nieuw Benelux-Politieverdrag ondertekend. Het zal dit jaar operationeel worden en zo zullen de drie landen voorlopers en vernieuwers blijven binnen de Europese Unie.

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 212

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Benelux lanceert nieuwe fase regionale emissievrij rijden

18 mei 2022 103

In het licht van de energietransitie en in het bijzonder de grote uitdaging om het wegverkeer CO2 vrij te maken zet de Benelux samenwerking zich actief in als aanjager van de Europese ambitie om zo spoedig mogelijk over te schakelen naar alternatievve brandstoffen. Op 12 mei heeft... lees meer

Samenwerking Benelux en Grande Région

18 mei 2022 52

Secretaris-generaal Alain de Muyser heeft vandaag in het Huis van de Benelux vertegenwoordigers van het Secretariaat van de Top van de Grande Région en van de Région Grand Est ontvangen om mogelijke synergiën tussen beide organisaties te bespreken. Na een presentatie van de huidig... lees meer

meer nieuwsberichten