Nieuws

< terug

Benelux onderzoekt impact Artificiële Intelligentie op grensoverschrijdende werkgelegenheid

25-06-2019 110


België, Nederland en Luxemburg gaan de impact van artificiële intelligentie (AI) op banen in de Benelux-regio onderzoeken. Dit moet precieze cijfers op Benelux-niveau opleveren rond de gevolgen van AI voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De resultaten van de studie zullen aan de drie landen toelaten er kansen voor gezamenlijke initiatieven uit te distilleren om samen de impact van AI op tewerkstelling over de grenzen heen op te vangen. De Belgische Minister van Digitale Agenda, Philippe De Backer, neemt deel aan het startschot voor dit onderzoek vandaag op het Benelux-secretariaat tijdens een conferentie ‘ The Benelux as a living lab for AI’.

Minister Philippe De Backer :  “Artificiële Intelligentie zal een grote invloed hebben op onze maatschappij: onderwijs, welzijn, werk, competitiviteit, zelfs onze normen en waarden. Door samen snel actie te ondernemen zorgen we voor een zeer positieve transformatie. Ik ben ervan overtuigd dat de Benelux Unie een cruciale instellingen is om vroeg samen te werken en pilots te starten. De Europese Unie staat voor een grote uitdaging om van de transformatie die AI teweeg brengt, een succes te maken”. 

 Regionale grensoverschrijdende focus 

Over AI is al veel internationaal studiewerk verricht, ook op nationaal vlak, maar het ontbreekt aan focus op de regionale realiteit als het om werkgelegenheid gaat. De Benelux wordt immers gekenmerkt door grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, 37% van het totaal aantal grensarbeid in de EU situeert zich in de ruime Benelux-regio. De verwachting is dat dit verder zal toenemen. Het Benelux-onderzoek zal focussen op de drie landen, met uitbreiding naar Noordrijn-Westfalen en Frankrijk. Er zal een focus liggen op een aantal belangrijke sectoren voor de Benelux, zoals de gezondheidssector, transport en logistiek, financiële sector en de landbouw. Gevolgen voor tewerkstelling binnen deze sectoren, prognoses over het aandeel nieuwe banen en de investeringen die nodig zullen zijn per sector staan daarbij centraal. 

Het Benelux-secretariaat heeft in een eerste verkenning vastgesteld dat de landen blijvend zullen moeten inzetten op vorming. Digitale vaardigheden, levenslang leren en een goed aanbod van AI-gerelateerde vakken in de onderwijs worden steeds essentiëler. 

Europees laboratorium 

Door het kijken naar de impact van AI vanuit een grensoverschrijdend perspectief vervullen de drie landen een voorloperrol binnen de EU. De resultaten van het onderzoek zullen zorgen voor bijkomende en nieuwe inzichten die gedeeld worden met andere instanties, waaronder de Europese Unie. 

Actueel

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 235

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 216

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux en NRW kerngebied in studie naar decarbonisatie van zware industrie

10 jun. 2020 94

Op 10 juni nam Jan Molema, directeur afdeling Markt, van het Secretariaat Generaal van de Benelux als spreker deel aan het internationale webinar “Infrastructure for Net-zero Heavy Industry in Europe”. Het vraagstuk van infrastructurele behoeften voor de de-carbonisatie van de zwar... lees meer

meer nieuwsberichten