Nieuws

< terug

Benelux steunt en neemt deel aan de bijeenkomst van het “Europees Jeugdparlement” Kortrijk 2022

31-10-2022 522


Van 31 oktober tot 5 november vindt in Kortrijk de 97e zitting van het Europees Jeugdparlement (EYP) plaats, waaraan 270 jongeren deelnemen. De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, was graag aanwezig om de steun van de Benelux-Unie te onderstrepen. 

Samen met adjunct-secretaris-generaal Michel-Etienne Tilemans sprak hij tijdens de openingsceremonie: "Ik heb altijd gepleit voor een groenere, meer digitale en veiligere Benelux, die luistert naar jongeren, die de toekomst van onze samenwerking zijn. Wij voeren gezamenlijke projecten uit binnen en buiten de Benelux op het gebied van zachte en duurzame mobiliteit en bevorderen digitale en milieuvriendelijke vooruitgang. Wij willen onze jongeren betrekken bij ons denken en hen actief laten deelnemen aan de toekomstige ontwikkeling van de Benelux. En zo facilitators te zijn voor Europa.” 

Hij vestigde ook de aandacht  op de informatiestand van het Secretariaat-Generaal van de Benelux op de Spotlight-beurs op 3 november, die tot doel heeft jongeren vertrouwd te maken met de activiteiten van de Benelux-samenwerking in het algemeen, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende mobiliteit en duurzaamheidsprojecten. 

Tijdens de activiteiten van het Europees Jeugdparlement doen jongeren een ‘Instagram takeover’ van het Benelux Union account (https://www.instagram.com/benelux_union/). De communicatieplatformen die tijdens én door het Europees Jeugdparlement worden gebruikt zijn Facebook,  Instagram, Linkedin (@eypbelgium & @eyp_network & @European Youth Parliament (EYP)) met #Kis22

In samenwerking met het Benelux-parlement heeft het secretariaat-Generaal van de Benelux de afgelopen jaren twee zittingen van het Benelux-Jeugdparlement georganiseerd, dat jongeren uit de drie landen bijeenbrengt om hen een stem te geven. De tweede sessie werd georganiseerd in 2021 tijdens het Belgische voorzitterschap van de Benelux en stelde de jongeren in staat om samen de klimaatuitdagingen te bespreken en aanbevelingen op te stellen, die formeel werden aangenomen tijdens de daaropvolgende plenaire vergadering van het Beneluxparlement. Een derde zitting van het Benelux-Jeugdparlement is gepland voor 2023/2024.

V.l.n.r. Mevr. Anouck Guillot (EYP), dhr. Michel-Etienne Tilemans (Benelux Unie), Mevr. Pauline Chetail (EYP), dhr. Cristian Peca (EYP), dhr. Alain de Muyser (Benelux Unie)

©️Media Team of Kortrijk 2022

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 85

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 37

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 117

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten