Nieuws

< terug

Benelux strategisch douaneoverleg legt punten voor samenwerking vast

29-10-2021 238


De douaneautoriteiten van de drie landen kwamen op 29 oktober 2021 onder het Belgische voorzitterschap bijeen.

De hoge douaneambtenaren besloten de gezamenlijke controles van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) voort te zetten, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van informatie en ervaring op dit gebied. Ter herinnering: in maart 2020 is een eerste gezamenlijke audit van AEO's uitgevoerd.

Wat de controle op pakketten van geringe waarde betreft, werd begin 2021 een studiedag over e-commerce georganiseerd. Het Strategisch overleg Douane wil graag – in samenwerking met de belastingdiensten – de tenuitvoerlegging van de nieuwe btw-wetgeving, die sinds juli 2021 van kracht is, evalueren.

Ten slotte wensen de Benelux-landen het vraagstuk van fraude met EORI-nummers aan te pakken. Btw-plichtige ondernemingen importeren namelijk goederen waarover btw moet worden betaald en maken daarbij gebruik van hun EORI-nummer zonder over een geldig btw-nummer te beschikken. Er zal een werkgroep worden opgericht om zich over dit probleem te buigen en mogelijkheden tot verbetering voor te stellen.

Op internationaal niveau zullen de Benelux-landen zich verder beraden op het nut en de implementatie van een multilateraal instrument voor informatie-uitwisseling. Dankzij de besprekingen zijn delegaties van andere EU-lidstaten reeds betrokken en kon een gezamenlijke positiebepaling in de debatten over dit onderwerp in de Europese Unie en de WDO worden bereikt.

Actueel

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 78

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 336

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

15 dec. 2021 536

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan ... lees meer

meer nieuwsberichten