Nieuws

< terug

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24-11-2022 295


Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer Michel-Etienne Tilemans de balans van de werkzaamheden in 2022 opgemaakt en de mandaten van de werkgroepen voor het komende jaar vastgesteld.

In 2023 zullen de Benelux-landen nagaan in hoeverre een systeemgebaseerde aanpak (system based approach) kan worden gevolgd voor AEO-bedrijven (Authorised Economic Operators). Bedoeling is een andere controlemethode toe te passen op deze groep bedrijven waarvoor aangepaste vormen van controle gelden. Wat de controle op pakjes van geringe waarde betreft, werd in oktober een nieuwe studiedag georganiseerd over de gevolgen van de belastinghervorming voor de e-commerce, waaraan zowel de douane- als de belastingdiensten deelnamen. Het Strategisch overleg Douanesamenwerking heeft kennisgenomen van de conclusies van deze studiedag en zal in samenspraak met het Strategisch overleg Fiscale Samenwerking bepalen welke maatregelen in Benelux-verband moeten worden genomen.

Op het gebied van gegevensuitwisseling tussen douanediensten zullen de Benelux-landen informatie uitwisselen over de interpretatie en de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wat ten slotte de fraude met EORI-nummers betreft is afgesproken om dit punt bij OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding) in te brengen om een Europese aanpak van dit vraagstuk aan te moedigen.

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 232

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten