Nieuws

< terug

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproken.

10-06-2022 593


Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft op 10 juni bij het Benelux Secretariaat-Generaal vergaderd; het was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis en alle deelnemers waren hierover verheugd. De vergadering werd voorgezeten door Philippe Schrantz, directeur-generaal van de groothertogelijke politie van Luxemburg, en bestond verder uit Gerda van Leeuwen, Benelux-portefeuillehouder van de Nederlandse politie, Peter De Buysscher, directeur CGI van de Belgische federale politie, –  als vertegenwoordiger van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, die verhinderd was – en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux. 

Allereerst werd een update gegeven van de relevante nieuwe ontwikkelingen in de drie landen op politieel gebied, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de gevolgen van de Oekraïnecrisis. 

Nadat de stand van zaken met betrekking tot de aanstaande implementatie van het nieuwe Benelux-Politieverdrag werd besproken, werd in de vergadering de balans opgemaakt van de operationele politiesamenwerking tussen de Benelux-partners. Er is onder meer gesproken over gezamenlijke opleidingscycli, het Benelux-netwerk van verbindingsofficieren met de eerstdaagse opening van een post in Colombia, oplossingen voor grensoverschrijdende telecommunicatie, de invoering van een nieuwe werkmethode tussen de meldkamers bij grensoverschrijdende achtervolgingen of grensoverschrijdende incidenten, en de totstandbrenging van versterkte samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit. 

Om de toekomstige inzet van grensoverschrijdende eenheden bij grootschalige politieoperaties of geplande grootschalige evenementen te vergemakkelijken en efficiënter te maken, is tijdens het strategisch overleg bovendien een formulier voor bijstand en samenwerking tussen de Benelux-partners vastgesteld. Dit wordt aangevuld met een gedetailleerde procedure voor gezamenlijk optreden, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende achtergronden en werkwijzen. 

Ten slotte was het strategisch overleg voorstander van een nieuw initiatief waarbij, op Benelux-niveau, de verschillende diensten worden betrokken die belast zijn met het toezicht op de snelwegen in België, Nederland en Luxemburg.

 

 

 

Actueel

Leden van de Noordzee-energiesamenwerking (NSEC) grijpen historische kans om Europa sneller onafhank...

12 sep. 2022 212

De ministers van Energie van de leden van de Noordzee-energiesamenwerking (NSEC) en de Europese Commissie hebben op 12 september een aanzienlijke verhoging aangekondigd van hun gezamenlijke ambitie om offshore hernieuwbare energie te ontwikkelen. Tijdens hun ministeriële vergaderin... lees meer

Michel-Etienne Tilemans nieuwe adjunct-secretaris-generaal

01 sep. 2022 397

Michel-Etienne Tilemans is sinds 1 september de nieuwe adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. De heer Tilemans was tot nu directeur Buurlanden binnen de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Belgisch coördinator voor de Benelux en en delegatiehoofd van Be... lees meer

Benelux in gesprek met Belgische Justitie minister Vincent Van Quickenborne

29 aug. 2022 301

Minister Vincent van Quickenborne ontving afgelopen 29 augustus Frans Weekers, de Nederlandse adjunct-secretaris-generaal bij de Benelux Unie voor een kennismakings gesprek. De minister, voorheen actief lid van het Benelux Parlement, was enthousiast over de voortgang in onder ande... lees meer

meer nieuwsberichten