Nieuws

< terug

Benelux-Top

29-11-2022 519


De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, synergieën met naburige regio's bevorderen en werken aan een groene, veilige en concurrerende Benelux.

De eerste minister, Xavier Bettel, ontving de minister-president, minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Mark Rutte, en de eerste minister van het Koninkrijk België, Alexander De Croo.

Na de officiële ontvangst hadden de eerste ministers een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Benelux.

Tijdens hun werkvergadering bevestigden Xavier Bettel, Alexander de Croo en Mark Rutte hun engagement voor een nog nauwere samenwerking tussen de Benelux-landen en voor verdere Europese integratie.

Tot de thematische besprekingen behoorden de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en de gevolgen daarvan, zoals de gevolgen voor de continuïteit van de energievoorziening in de Europese Unie.

De eerste ministers bevestigden hun volledige steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en benadrukten dat de Benelux-landen bereid zijn samen te werken om de wederopbouw van Oekraïne in de komende jaren te steunen.

In de bijgevoegde gezamenlijke verklaring staat onder meer: " As war has returned to our continent, our core European values of democracy, human dignity and freedom have come into focus. We, the countries of the Benelux, will stand firm and promote European unity and solidarity.”

Tijdens de werkvergadering hebben de regeringsleiders ook van gedachten gewisseld over actuele Europese vraagstukken zoals migratie, het Schengengebied en de rechtsstaat in de Europese Unie.

Bij de besprekingen waren twee buren betrokken, namelijk de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, en de voorzitter van de top van de Grande Région en voorzitter van de regionale raad van Grand Est, Jean Rottner.

Tijdens deze uitgebreide vergadering onderstreepte Xavier Bettel dat synergie met de naburige regio's een essentieel instrument is, zoals reeds in de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is aangegeven. Verder zei hij dat de overgang naar een duurzaam, veerkrachtiger en betrouwbaarder energiesysteem voor de hele regio afhankelijk is van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de continuïteit van de energievoorziening, die bijzonder belangrijk is in deze tijd van onzekerheid over de energievoorziening.

Na afloop van de werkvergaderingen werd een persconferentie gehouden met een samenvatting van de resultaten van de top, waaraan werd deelgenomen door Xavier Bettel, Alexander de Croo, Mark Rutte, Hendrik Wüst en Jean Rottner.

SGBeneluxTop.jpg

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 233

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten