Nieuws

< terug

Benelux trekt lessen uit coronapandemie

20-10-2022 360


De coronapandemie heeft in onze landen een nooit eerder geziene crisissituatie teweeggebracht, die een doeltreffende en snelle inzet vereiste waarbij bepaalde vaststaande besluitvormingsprocessen op de helling kwamen te staan. Daarom zijn na 30 maanden crisisbeheersing, onder voorzitterschap van het Hoog Commissariaat voor Nationale Bescherming (HCNP), de directeuren en de leidinggevenden van het Belgische, het Nederlandse en het Luxemburgse crisiscentrum, alsmede de leden van het College van het Benelux Secretariaat-Generaal, op 19 en 20 oktober in Luxemburg bijeengekomen voor een workshop "Lessen die zijn getrokken uit de pandemie". Ook vertegenwoordigers en deskundigen op het gebied van crisis- en gezondheidsbeheersing uit de Grande Région en Noordrijn-Westfalen namen deel. 

De bijeenkomst was opgebouwd rond drie delen, waarin drie specifieke onderwerpen centraal stonden: de gevolgen van de pandemie voor de inrichting van crisisbeheersingsstructuren, de rol van logistiek en het belang van het aanleggen van veerkrachtige strategische voorraden voor de toekomst, en de epidemiologische surveillance van Covid-19. 

Dankzij deze uitwisselingen kwamen bepaalde tendensen aan het licht die essentieel zijn voor de opzet van verdere samenwerkingsmechanismen om te anticiperen en de bij crisisbeheersing betrokken actoren zo goed mogelijk voor te bereiden op alle mogelijke scenario's. 

De Secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, sloot de workshop af met de volgende woorden: "Het streven is nu om de informatiestroom tussen de crisiscentra te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de acties van de buurlanden elkaar aanvullen zodat een geharmoniseerde respons op toekomstige crises met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen gewaarborgd is. De Benelux is klaar om zijn rol als coördinator en interface te vervullen."

Actueel

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 170

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13 jan. 2023 170

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor ... lees meer

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023 162

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van ... lees meer

meer nieuwsberichten