Nieuws

< terug

Benelux-directeuren bevoegd voor het waterbeheer bespreken over het belang van het waarborgen van de waterkwaliteit in het licht van de klimaatverandering

30-10-2022 234


Water is een essentiële bron voor de natuur en het leefmilieu, voor ons mensen, maar eveneens een noodzakelijke grondstof voor economische activiteiten, zoals landbouw, de bouw, … en een weg voor transport van goederen. Water vormt daarmee de bron van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Dit bleek eens te meer de laatste jaren, waar na een aantal droge jaren, in 2021 dramatische overstromingen plaatsvonden en 2022 een extreem droog jaar was. 

De directeuren bevoegd voor het waterbeheer in de Benelux-landen bespraken, onder voorzitterschap van de Luxemburgse directeur van de Wateradministratie, dhr. Jean-Paul Lickes, hoe zij daarmee om zijn gegaan en waar de prioriteiten voor het beleid liggen. 

De directeuren spraken verder over de nieuwe Europese voorstellen die aan het watermanagement raken en hoe belangrijk het is om te zorgen dat de verschillende regelgevingen coherent zijn en niet onbedoeld leiden tot het verslechteren van de waterlopen. Want met deze waterlopen gaat het juist beter en de terugkeer van de natuur en biodiversiteit in deze wateren bevestigt dat. 

Het waarborgen van de kwaliteit van het water heeft altijd voorop gestaan en zal primordiaal blijven. Ook nu de kwantiteit van het water een steeds grotere rol gaat spelen, met de toenemende vraag naar water en de klimaatverandering die zorgt dat regen minder regelmatig valt en de grond water minder goed opneemt. Het is daarom absoluut nodig om minder water te gebruiken en te zoeken naar manieren voor hergebruik van water.   

De waterdirecteuren zullen het overleg voortzetten en in 2023 zal in samenwerking met de Rivieren 

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 85

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 37

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 116

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten