Nieuws

< terug

Benelux-directeuren bevoegd voor het waterbeheer bespreken over het belang van het waarborgen van de waterkwaliteit in het licht van de klimaatverandering

30-10-2022 376


Water is een essentiële bron voor de natuur en het leefmilieu, voor ons mensen, maar eveneens een noodzakelijke grondstof voor economische activiteiten, zoals landbouw, de bouw, … en een weg voor transport van goederen. Water vormt daarmee de bron van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Dit bleek eens te meer de laatste jaren, waar na een aantal droge jaren, in 2021 dramatische overstromingen plaatsvonden en 2022 een extreem droog jaar was. 

De directeuren bevoegd voor het waterbeheer in de Benelux-landen bespraken, onder voorzitterschap van de Luxemburgse directeur van de Wateradministratie, dhr. Jean-Paul Lickes, hoe zij daarmee om zijn gegaan en waar de prioriteiten voor het beleid liggen. 

De directeuren spraken verder over de nieuwe Europese voorstellen die aan het watermanagement raken en hoe belangrijk het is om te zorgen dat de verschillende regelgevingen coherent zijn en niet onbedoeld leiden tot het verslechteren van de waterlopen. Want met deze waterlopen gaat het juist beter en de terugkeer van de natuur en biodiversiteit in deze wateren bevestigt dat. 

Het waarborgen van de kwaliteit van het water heeft altijd voorop gestaan en zal primordiaal blijven. Ook nu de kwantiteit van het water een steeds grotere rol gaat spelen, met de toenemende vraag naar water en de klimaatverandering die zorgt dat regen minder regelmatig valt en de grond water minder goed opneemt. Het is daarom absoluut nodig om minder water te gebruiken en te zoeken naar manieren voor hergebruik van water.   

De waterdirecteuren zullen het overleg voortzetten en in 2023 zal in samenwerking met de Rivieren 

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 232

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten