Nieuws

< terug

Bezoek aan het Crisiscentrum van Luxemburg

27-10-2022 264


Een van de doelstellingen die met de Benelux-samenwerking inzake crisisbeheersing worden nagestreefd, is het verbeteren van de informatiestroom tussen onze crisiscentra. Deze doelstelling krijgt concrete invulling in ons jaarplan dat onder meer voorziet in een jaarlijkse cyclus van bezoeken aan de verschillende nationale crisiscentra. Daarom heeft op 27 oktober jongstleden, in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap, de Hoge Commissaris voor de Nationale Bescherming een werkbezoek voor uitwisselingen en ontmoetingen in het Crisiscentrum van Luxemburg georganiseerd. 

Zoals de Secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, onderstreepte in zijn inleidende toespraak, is het essentieel zijn ambtsgenoten in elk van de staten te identificeren om de banden te versterken en de wederzijdse kennis van front office experts en -operatoren uit te bouwen.  

Deze ontmoeting was een duidelijk succes voor de deelnemers van de respectieve Crisiscentra van de Benelux-landen en van Noordrijn-Westfalen. Naast het bezoek aan de lokalen van het Nationale Crisiscentrum kregen de delegaties de gelegenheid om van gedachten te wisselen over het crisisbeheersingsconcept, de communicatiemiddelen en hun redundantiesystemen waarmee snel op elke mogelijke crisis kan worden gereageerd.

 

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 86

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 37

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 117

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten