Nieuws

< terug

Bezoek aan het Crisiscentrum van Luxemburg

27-10-2022 380


Een van de doelstellingen die met de Benelux-samenwerking inzake crisisbeheersing worden nagestreefd, is het verbeteren van de informatiestroom tussen onze crisiscentra. Deze doelstelling krijgt concrete invulling in ons jaarplan dat onder meer voorziet in een jaarlijkse cyclus van bezoeken aan de verschillende nationale crisiscentra. Daarom heeft op 27 oktober jongstleden, in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap, de Hoge Commissaris voor de Nationale Bescherming een werkbezoek voor uitwisselingen en ontmoetingen in het Crisiscentrum van Luxemburg georganiseerd. 

Zoals de Secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, onderstreepte in zijn inleidende toespraak, is het essentieel zijn ambtsgenoten in elk van de staten te identificeren om de banden te versterken en de wederzijdse kennis van front office experts en -operatoren uit te bouwen.  

Deze ontmoeting was een duidelijk succes voor de deelnemers van de respectieve Crisiscentra van de Benelux-landen en van Noordrijn-Westfalen. Naast het bezoek aan de lokalen van het Nationale Crisiscentrum kregen de delegaties de gelegenheid om van gedachten te wisselen over het crisisbeheersingsconcept, de communicatiemiddelen en hun redundantiesystemen waarmee snel op elke mogelijke crisis kan worden gereageerd.

 

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 66

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 72

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 230

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten