Nieuws

< terug

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

08-04-2021 594


Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor de Nederlandse overheid om ondernemers hierop te wijzen in een campagne. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom kan leiden tot een forse inkomensstijging voor ondernemers variërend van 68% voor midden en kleine bedrijven tot 18% voor het grootbedrijf.

Intellectuele Eigendom is belangrijk thema voor de Benelux-samenwerking met zijn grensoverschrijdende interne markt. Een Benelux-Verdrag over deze materie vereenvoudigt de toegang tot en bescherming ervan op het hele Benelux-grondgebied ten voordele van alle bedrijven.

Uniek informatiepunt

Ontslagnemend Nederlands staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat lanceerde namens diverse overheden de campagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’.De campagne is in het leven geroepen door vijf overheidsorganisaties die betrokken zijn bij intellectueel eigendom en bijna alle Nederlandse ondernemers bereiken: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Octrooicentrum Nederland/RVO.nl, het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom, de Kamer van Koophandel en de Raad voor plantenrassen.

De betrokken partijen hebben gezamenlijk het informatiepunt IEgoedidee.nl opgezet. Het is de eerste keer in Nederland dat er een centraal informatiepunt voor intellectueel eigendom wordt opgezet.

Actueel

Benelux zet verder in op regionale energie samenwerking in Penta Regio

14 jun. 2021 55

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland werken sinds 2005 samen in het ‘Pentalateral Energy Forum’; hét kader voor regionale samenwerking in Centraal-West Europa, dat politieke steun verleent aan een proces van regionale integratie richting een... lees meer

Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

10 jun. 2021 3044

Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de ... lees meer

EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

03 jun. 2021 176

Op Wereldfietsdag maakte tijdens de Europese Transportraad de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bekend een bijeenkomst te hebben georganiseerd met verschillende EU-lidstaten die zich willen aansluiten bij de Benelux-verklaring ten gunste van een ambitieus Europees ... lees meer

meer nieuwsberichten