Nieuws

< terug

COP26: Benelux-landen lanceren klimaatplatform om expertise te delen

02-11-2021 566


Officiële lancering door de Belgische Klimaatminister Zakia Khattabi op COP26

In het Benelux-paviljoen op de COP26-klimaattop zal vandaag de Belgische minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi (onder Belgisch Benelux-voorzitterschap) samen met de secretaris-generaal van de Benelux Alain de Muyser een digitaal Benelux-Klimaatplatform lanceren. Deze regionale kennishub  https://climate.benelux.int/ zal partners die grensoverschrijdend willen samenwerken rond duurzaamheid bijeenbrengen en een bron zijn van innovatieve projecten. Doel is om uit te groeien tot dé virtuele ontmoetingsplaats om de groene transitie te versnellen in de regio en daarbuiten. 

Verbinden 

In de Benelux is er veel expertise aanwezig om een duurzame samenleving impulsen te geven. Nog te vaak blijft deze kennis onzichtbaar waardoor kansen verloren gaan. De uitdagingen zijn enorm en enkel door expertise en kennis te ontsluiten kan vooruitgang geboekt worden. Dit draagt bij tot het realiseren van de Europese Green Deal die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, met een netto-uitstoot van broeikasgassen die nul is. 

Door een Benelux Klimaatplatform op te richten creëert men een open en toegankelijk tool tussen de drie landen zodat alle relevante actoren en sectoren waaronder wetenschappers, bedrijven, overheidsdiensten, jeugdvertegenwoordigers e.a. vlot informatie met elkaar kunnen gaan uitwisselen door lid te worden van dit ‘Klimaat netwerk’ 

Inspireren 

Het in een digitale vitrine plaatsen van innovatieve projecten of initiatieven uit de ganse regio stimuleert het grensoverschrijdend aangaan van partnerschappen in de meest uiteenlopende domeinen die duurzaamheid vooropstellen.   

Daarnaast zullen talrijke (virtueel of fysiek) activiteiten georganiseerd worden door het Benelux-Secretariaat te Brussel om deze Benelux-klimaatsamenwerking blijvend te stimuleren en in concrete actie om te zetten. 

 

Actueel

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 78

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 336

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

15 dec. 2021 536

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan ... lees meer

meer nieuwsberichten