Nieuws

< terug

COVID-19 verlengt termijn publieke consultatie meerjarenplan tot 1 oktober

02-06-2020 328


Op 25 februari startte officieel een open publieksconsultatie om de toekomstige doelstellingen van de Benelux-samenwerking vast te stellen. Deze liep initieel tot 1 juni. Inmiddels werden onze drie landen, samen met vele andere landen, geconfronteerd met COVID-19. Deze gezondheidscrisis kent geen grenzen en laat duidelijk zien dat we enkel “samen” dit virus kunnen overwinnen. En wat daarna?

Hoe kan de Benelux-samenwerking onze burgers en bedrijven helpen om vooruit te komen. We moeten ook ruimer kunnen denken dat deze crisis, kijken hoe we samen stappen vooruit kunnen zetten op verschillende gebieden zoals de interne markt, duurzaamheid en veiligheid. Om u toe te laten samen met ons mee te denken waar samenwerking loont wordt de termijn om reactie te ontvangen verlengd tot
1 oktober 2020.

Dit online platform is opgezet rond acht thema's: arbeidsmobiliteit, mobiliteit - vervoer, de interne markt, energie- en klimaatbeleid, veiligheid, fraudepreventie, een duurzame en rechtvaardige samenleving en klimaatverandering. Maar ook out of the box ideeën blijven zeer welkom.

We nodigen iedereen uit mee te doen aan dit participatieve initiatief: er wordt veel belang gehecht aan wat u als burger, bedrijf of andere belanghebbende in de Benelux als essentieel beschouwt voor de toekomst van onze samenwerking. Het resultaat zal worden vastgelegd in het Benelux-meerjarenplan 2021-2024.

Actueel

Belgische en Nederlandse politieteams patrouilleren samen in Knokke

16 jul. 2020 252

Sinds vorige week krijgt de lokale politie Damme/Knokke-Heist bijstand vanuit Nederland. Beide korpsen slaan de handen in elkaar om overlast aan te pakken in de Knokse uitgangsbuurt, waar onder andere Nederlandse jongeren bij betrokken zijn. De assistentie van Nederlandse politieme... lees meer

Benelux-landen nemen voortouw in stimuleren van Europees fietsbeleid

14 jul. 2020 1002

In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op ... lees meer

Reactie van het Benelux-secretariaat op de evaluatie van de Benelux door Nederland

10 jul. 2020 466

Een Nederlands evaluatierapport over de Benelux is op 9 juli gepubliceerd op www.tweedekamer.nl . Het Clingendael Instituut en Significant APE hebben onderzocht wat de Benelux-samenwerking voor Nederland oplevert en of de aanbevelingen uit het vorige rapport van 2012 werden opgepak... lees meer

meer nieuwsberichten