Nieuws

< terug

De Energieministers van het Pentalateraal Energieforum bevestigen hun solidariteit voor de komende winters

18-12-2022 626


De ministers van Energie van Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg zijn vandaag in Brussel bijeengekomen om de leveringszekerheid en de energietransitie te bespreken. In het kader van het Pentalateraal Energieforum, onder voorzitterschap van Luxemburg en in aanwezigheid van EU-commissaris voor Energie Kadri Simson, hebben de ministers overeenstemming bereikt over een verbeterd protocol voor crisiscommunicatie en een aantal mogelijke maatregelen om wederzijdse bijstand in de regio mogelijk te maken.

Het Pentalateraal Energieforum is een kader voor regionale samenwerking op energiegebied dat de aanzet heeft gegeven tot verscheidene acties voor een grotere integratie van de elektriciteitsmarkt en een betere voorzieningszekerheid in Europa. Het Luxemburgse voorzitterschap in 2022 werd gekenmerkt door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Het bestaande netwerk van vertrouwen tussen de autoriteiten en ministers van de verschillende landen is bij vele gelegenheden nuttig gebleken: om de coördinatie rond gasopslag te versterken, om informatie uit te wisselen over energiebesparingscampagnes en om de evaluaties van de leveringszekerheid op nationaal en Europees niveau te vergelijken en te verbeteren.

Voor de Luxemburgse minister van Energie, Claude Turmes, is het Pentalateraal Energieforum een betrouwbare formule voor regionale samenwerking op energiegebied: "Tot de belangrijkste verwezenlijkingen van dit Forum tijdens het Luxemburgse voorzitterschap behoren met name de inspanningen die zijn geleverd om de continuïteit van de energievoorziening van onze regio te waarborgen door middel van voortdurende uitwisselingen op verschillende niveaus. Voorts zijn belangrijke stappen gezet naar de totstandbrenging van een echte regionale hub voor hernieuwbare energie.”

De ministers van Energie erkenden ook de cruciale rol van een goed functionerende markt bij het veiligstellen van de energievoorziening in de regio. In de toekomst willen zij het efficiënte gebruik van de interconnecties tussen de landen verder uitbreiden. Tegelijkertijd beschikken zij nu over een instrumentarium van vooraf vastgestelde maatregelen die in een grensoverschrijdende context kunnen worden gebruikt.

Ondanks de energiecrisis hebben de ministers ook vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijk inzicht in de uitdagingen en kansen van de energietransitie. Hernieuwbare energie zal de overhand krijgen. De toekomstige energiebehoefte van de industrie kan slimmer worden georganiseerd. De ministers kwamen ook overeen de werkzaamheden over waterstofcertificering te verdiepen.

Nederland zal vanaf 1 januari 2023 het Pentalateraal Energieforum voorzitten, onder het roulerende Benelux-voorzitterschap, en zal de werkzaamheden voortzetten.

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 232

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten