Nieuws

< terug

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich over de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving

12-10-2021 251


Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere vergadering van diezelfde CVO's op 30 maart jongstleden (zie https://www.benelux.int/nl/nieuws/de-benelux-landen-frankrijk-en-duitsland-versterken-hun-samenwerking-op-veterinair-gebied ).   

De heer Alain de Muyser, Secretaris-generaal van de Benelux, heeft nogmaals onderstreept dat het zinvol is met 5 landen bijeen te komen om over Europese ontwikkelingen te spreken. Een dergelijke regionale aanpak geeft concrete invulling aan het gedeelte van het Vernieuwd Benelux-Verdrag van 2012 met betrekking tot de Benelux-samenwerking met andere Europese lidstaten, of deelstaten van deze lidstaten (of nog, regionale samenwerkingsverbanden; aangrenzende bestuurlijke entiteiten; internationale organisaties/instellingen). 

Aangezien de implementatie van deze nieuwe Europese wetgeving in nationaal recht complex is, overwegen de samenwerkingspartners, op initiatief van Frankrijk, samen een aantal vragen over bepaalde interpretatievraagstukken aan de Europese Commissie voor te leggen.

Verder heeft de inwerkingtreding van deze nieuwe Europese regelgeving ook gevolgen voor een aantal bestaande bilaterale en Benelux-overeenkomsten in verband met het grensoverschrijdend verkeer van dieren. Momenteel wordt gewerkt aan een update van deze grensoverschrijdende samenwerkingsinstrumenten, wat tot een nieuw pakket van akkoorden tussen de 5 landen zal leiden.

Actueel

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 78

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 336

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

15 dec. 2021 536

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan ... lees meer

meer nieuwsberichten