Nieuws

< terug

Experts uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland buigen zich over de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met de uitoefening van de jacht

13-12-2022 398


Op dinsdag 13 december hebben regeringsexperts inzake jacht online overleg gepleegd. Dit overleg kwam er om gevolg te geven aan een eerder verzoek van het Franse Bureau voor Biodiversiteit aan het Benelux Secretariaat-Generaal om een overleg te organiseren, verruimd met de aangrenzende Duitse deelstaten van de Benelux (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Nedersaksen en Saarland) over de jacht op het Benelux-grondgebied en dat van de Grande Région, onder meer over de thema's jachtexamens, bejaagbare soorten of nog veiligheidsaspecten. 

Het  vernieuwde Benelux Unieverdrag van 2012, ondertekend door de regeringen van de drie Benelux-landen, spoort immers aan tot het versterken van de samenwerking tussen de Benelux-landen en hun buurlanden, zowel op centraal als op decentraal niveau. Ter gelegenheid van de Top van de premiers van de drie Benelux-landen die is gehouden op 28 november heeft Xavier Bettel onderstreept dat synergie met de naburige regio's een essentieel instrument is, zoals reeds in de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is aangegeven. 

Onder de genoemde uitdagingen worden sommige door de verschillende samenwerkingspartners gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om de overbevolking van grofwildsoorten (zoals het everzwijn), gezondheidsaspecten (zoals Afrikaanse varkenspest en vogelgriep) of nog de beeldvorming rond de uitoefening van de jacht bij de publieke opinie.

 

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 233

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten