Nieuws

< terug

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een groene toekomst

13-05-2022 253


De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en samenwerking is daarbij van essentieel belang. Het hernieuwde Benelux Klimaatplatform draagt hieraan bij door regionale samenwerking tussen organisaties te bevorderen en zo grensoverschrijdende problemen gezamenlijk en efficiënter aan te pakken. 

Stakeholders in kaart brengen

Het Klimaatplatform heeft als doel om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikkeling en -uitwisseling. Publieke en private organisaties die zich bezighouden met het klimaat, milieu, duurzame ontwikkeling of een onderdeel daarvan kunnen via het Platform met elkaar in contact komen om kennis te delen of gezamenlijke projecten op te starten. De kracht van innovatie, diversiteit in aanpak en rijkdom aan kennis in de Benelux-landen kunnen door samenwerking optimaal benut worden. 

Informatievoorziening

Daarbij biedt het Klimaatplatform nu ook een kenniscentrum dat organisaties de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over het nationale klimaatbeleid van de drie landen en de activiteiten van de Benelux. Dit geeft, naast de private projecten, een duidelijk overzicht welke rol de Benelux-overheden spelen, binnen welk domein en met welke bevoegdheden.  Zo wordt het gemakkelijker elkaar te vinden en aan te vullen. 

Voordelen

Het Klimaat Platform biedt kosteloos:

Klimaatplatform 12.05.png

Waarom als organisatie deel uitmaken van het Klimaatplatform ? 


 

Versnellingshuis

-  Ontwikkel regionale     

   klimaatkennis

-  Draag bij aan de overdracht

    van expertise 

→ voor een efficiënter beleid

Podium voor communicatie

-  Deel nieuws, ideeën en rapporten

-  Start meer grensoverschrijdende 

   samenwerking 

→ voor een grotere impact

Toegangspoort tot netwerken

-  Leer andere partners in

   de regio kennen.

-  Doe inspiratie op bij  elkaar  

    voor concrete acties

 → voor meer draagkracht

Kennisbron

- Blijf geïnformeerd over het

   klimaatbeleid in de Benelux

- Maak gebruik van de kansen

   die Benelux-samenwerking biedt 

→voor een groenere regio


Join our community

Actueel

Grensarbeidersbrochures - Uitgave 2022

20 jun. 2022 101

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

Grote hoeveelheden drugs ontdekt in verborgen ruimtes tijdens een grote grensoverschrijdende actie

12 jun. 2022 197

Van donderdag 9 juni tot en met zondag 12 juni 2022 hebben de politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België een grensoverschrijdende actie georganiseerd tegen drugssmokkel en -toerisme. Deze actie kadert in de Hazeldonk-samenwerking. Tijdens deze acties pa... lees meer

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproke...

10 jun. 2022 167

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft op 10 juni bij het Benelux Secretariaat-Generaal vergaderd; het was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis en alle deelnemers waren hierover verheugd. De vergadering werd voorgezeten door Philippe Schrantz, directeur-genera... lees meer

meer nieuwsberichten