Nieuws

< terug

High-level Benelux-overleg over transport zet in op slimme digitale oplossingen en Europese ‘green recovery’ plannen

19-10-2020 224


Grensoverschrijdende afspraken maken over milieuzones, een pilootproject voor slimme digitale oplossingen voor openbaar vervoer en de uitbreiding van het succesvolle digitale vrachtbrief project waren concrete resultaten van het Benelux-overleg tussen directeuren-generaal Mobiliteit. Ook een vertegenwoordiger van Europese Commissie was tijdens dit overleg aanwezig, die enthousiast was over de Benelux als ‘living lab’ voor Europese projecten rond duurzame mobiliteit. 

Onder Nederlands voorzitterschap vond op maandag 19 oktober 2020 het jaarlijks Benelux-Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. Vanwege COVID-19 kwamen de directeuren-generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, Nederland, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen voor de allereerste keer in een digitaal Benelux Huis samen voor een overleg over een reeks uiteenlopende onderwerpen rondom Transport en Logistiek. 

Tijdens het overleg werd onder andere goedkeuring gegeven voor de projecten met de digitale vrachtbrief en een ‘living laboratory’ rond ‘Mobility as a Service’. Daarnaast was er veel aandacht voor duurzame (stedelijke) mobiliteit zoals bijvoorbeeld het stimuleren van het fietsgebruik. 

Na het officiële deel van de agenda vond er nog een discussie plaats met plaatsvervangend directeur-generaal, Matthew Baldwin, van de Europese Commissie. Centraal hierbij stonden de nationale herstelplannen van de lidstaten en werd daarover een oproep gedaan om tussen de Benelux-landen tot meer afstemming en gezamenlijke projecten te komen.

 

Actueel

Drie Benelux-platformen actief rond COVID-19

24 nov. 2020 25

Uit een evaluatie die kort na de eerste ‘coronagolf’ is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan een beter gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de landen, vooral tussen de buurlanden, en met name een verbetering van de wederzijdse informatie over operationele kwe... lees meer

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 45

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 78

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

meer nieuwsberichten