Nieuws

< terug

Investeren in een duurzaam Noordzeenetwerk van windmolenparken: van studiewerk naar operationele fase

26-10-2015 548


Oostende, 23-10-2015| Als afsluiter van de Benelux Week van de Energie verzamelden overheden, investeerders en internationale experts in offshore energie tijdens een 10-landen conferentie in Oostende. In 2010 werd de idee gelanceerd om de windmolenparken op de Noordzee van Frankrijk tot Noorwegen onderling te verbinden en zo te zorgen voor een krachtige bron van hernieuwbare energie. Het zal het meest innovatie en efficiëntste energiewingebied in Europa worden. Deze Conferentie was bedoeld om de banden tussen de landen te verstevigen en de investeringen in een offshore grid op de Noordzee te bespoedigen. Investeerders willen duidelijkheid en zekerheid. De Belgische staatssecretaris voor de Noorzee, Bart Tommelein, opende de conferentie en de Belgische minister voor Energie, Marie Christine Marghem, sloot af.

 De Benelux-landen waren in 2010 de initiatiefnemers van dit Noordzeenetwerk. Onder Belgisch voorzitterschap wilden ze het vijfjarig bestaan kracht bijzetten en aansturen op concrete projecten en samenwerkingen tussen de oeverstaten van de Noordzee.

”De uitbouw van offshore is onmisbaar voor de toekomst en voor de energietransitie van België. Windmolenparken op zee zijn eveneens belangrijk om de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie te bereiken tegen 2020 en 2030”, onderstreept de minister van Energie Marie Christine Marghem.

“Offshore windenergie is heel belangrijk voor ons land. Tegen 2020 zullen de windmolens op zee de helft van de elektriciteitsbehoefte van onze Belgische huishoudens dekken . Interconnectiviteit wordt daarom, net als energieopslag, steeds belangrijker om het net in evenwicht te houden en productie- en verbruikspieken optimaal te gebruiken. België en de Benelux spelen een echte voortrekkersrol in het NSCOGI-dossier, waarin vandaag belangrijke stappen voorwaarts werden gezet. Ik hoop dat we hier zo snel mogelijk mee verder kunnen, want een geïnterconnecteerd Europees energienet waarborgt betaalbare, betrouwbare en duurzame energie, en zal bovendien zorgen voor economische groei en jobcreatie in de hele Europese Unie”, zegt staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein.

 North Seas Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI)

 Momenteel werken 10 landen gelegen aan de Noordzeeën*, verenigd in het zogenaamde North Seas Countries Offshore Grid Initiave (NSCOGI), reeds 5 jaar aan een gigantisch project om een stopcontact in de Noordzee te ontwikkelen. Dit om de grootste leverancier van hernieuwbare energie in Europa te worden. De Benelux is hiervan de motor. Het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie treedt op als permanent secretariaat van deze samenwerking. Dit initiatief kan uitgroeien tot hét model van energie samenwerken waarop de Europese Unie (Energie Unie) zich kan inspireren.

 Tijdens de conferentie bespraken overheden samen met de industrie de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van dit elektriciteitsnet in de Noordzee dat zowel windmolenparken onderling als met de Noordzeelanden verbindt. Zowel het beheer als financieringsaspect kwamen aan bod.

*De deelnemende lidstaten zijn de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Investering van 30 miljard EUR

Uit een recente studie, uitgevoerd in opdracht van NSCOGI, blijkt dat de totale kostprijs van dit ‘stopcontact in de Noordzee’ rond de 30 miljard EUR bedraagt. De besparing die het verbinden van windmolenparken in de Noordzee oplevert liggen minimaal rond 1,5 miljard euro per jaar en de maatschappelijke voordelen zij enorm: een betere marktwerking wat neerkomt op minder productiekosten voor energie en lagere prijzen voor de consument.

Operationele doelstellingen

Na het studiewerk kwam vandaag het moment om over te gaan tot concrete doelstellingen. Deze conferentie leverde dan ook een aanzet op tot een vernieuwde politieke aandacht en een werkprogramma voor de komende jaren.

Meer en meer kiezen de lidstaten voor hernieuwbare energie. Grootschalige en innovatieve projecten zoals dit Noordzee-netwerk zijn noodzakelijk om de doelstellingen op het vlak van klimaat- en hernieuwbare energie te halen.

Regionale samenwerking op dit vlak kan alleen maar succesvol zijn als er goed gedefinieerde, operationele doelstellingen zijn waarbij de betrokkenheid van alle stakeholders zoals de overheden, netbeheerders en regulatoren maximaal is maar ook dat die doelstellingen politiek ondersteund worden.

Actueel

Toerisme in de Benelux en Noordrijn-Westfalen: informatie en maatregelen gebundeld

06 jul. 2020 47

Het Benelux-secretariaat bundelde in een webmodule de veiligheidsprotocollen die gelden in de toeristische industrie in de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen. Hierdoor krijgen toeristen en ondernemers onmiddellijk een helder overzicht over wat van toepassing is in de buurlanden.... lees meer

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 253

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 239

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

meer nieuwsberichten