Nieuws

< terug

Jean Asselborn zit de vergadering van het Benelux Comité van Ministers voor

14-11-2022 431


Op 14 november 2022 is het Comité van Ministers van de Benelux-Unie in Brussel bijeengekomen onder voorzitterschap van Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse en Europese Zaken.

Het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux-Unie heeft zich ingezet voor een Benelux die sterker uit de pandemie komt, voor een groene, veilige en concurrerende Benelux, en voor een Benelux die synergiën zoekt met naburige regio's. Uit de pandemie zijn lessen getrokken om in de toekomst beter rekening te houden met de grensoverschrijdende dimensies. Er werden evenementen georganiseerd over onderwerpen die verband houden met het uitwisselen van regionale praktijken, crisisbeheer, duurzaam vervoer en telewerken. De landen volgen de ontwikkelingen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt op de voet. De banden tussen de Benelux en de Grote Regio werden versterkt omdat beide regio's dezelfde visies en uitdagingen delen.

De ministers zijn overeengekomen de laatste hand te leggen aan hun werkplan voor 2023. Minister Asselborn herinnerde ook aan het belang van grensoverschrijdende samenwerking en bevestigde dat de Benelux een laboratorium voor Europa wil blijven.

De lidstaten hebben vervolgens de uittredende secretaris-generaal Alain de Muyser bedankt voor het werk dat hij de afgelopen drie jaar heeft verricht, evenals tijdens zijn vorige mandaten als adjunct- secretaris-generaal tussen 2012 en 2019.

Overeenkomstig het roulatiebeginsel heeft het Comité van Ministers Frank Weekers, van Nederlandse nationaliteit en huidig adjunct-secretaris-generaal, benoemd tot secretaris-generaal van de Benelux met ingang van 1 januari 2023. Tegelijkertijd werd Jean-Claude Meyer, voormalig ambassadeur van Luxemburg in Zwitserland en Liechtenstein, benoemd tot het nieuwe Luxemburgse lid van het College van secretarissen-generaal van de Benelux.

Minister Asselborn bedankte ook het College van secretarissen-generaal van de Benelux voor de uitstekende samenwerking tijdens het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux en wenste het komende Nederlandse voorzitterschap veel succes.

CVM1411.jpg

(c) MFA Luxembourg

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 232

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten