Nieuws

< terug

Kick-Off meeting Benelux Highway-overleg Politie

22-11-2022 134


Op 22 november vond in het Huis van de Benelux te Brussel een Kick-Off meeting plaats om een nieuw overleg in het kader van de autosnelwegen, het Benelux Higway-Overleg Politie, op te starten.  

Na een korte verwelkoming door de dagvoorzitter, de heer Thierry Weber van de Groothertogelijke Politie van Luxemburg, gaf de heer Frans Weekers, Adjunct-Secretaris-Generaal voor Nederland de aftrap voor dit nieuwe Benelux-overleg in het kader van de Benelux Politie Samenwerking en dit in het teken van de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux Politieverdrag.  

Momenteel is er geen forum waar de verschillende diensten belast met toezicht op de autosnelwegen in België – Nederland en Luxemburg verenigd zijn.  

Betrokken diensten zijn: 

  • voor België: de eenheden van DGA/DAH -WPR 
  • voor Nederland: de landelijke eenheid dienst Infra en de Koninklijke Marechaussée 
  • voor Luxemburg: nationaal UPR en Road Police Unit. 

In de Belgisch-Luxemburgse, noch in de Belgisch-Nederlandse grensstreek vindt regelmatig overleg plaats tussen deze politiediensten, in bi- of multilateraal verband.  

Een structureel Highway overleg zou kunnen bijdragen aan een verbeterede operationele samenwerking en dit op diverse vlakken.  

Het nieuwe Benelux-Politieverdrag laat een dusdanige verregaande samenwerking toe.  

Ook belangrijk te vermelden is de deelname aan dit overleg van de Koninklijke Marechaussée. 

In de twee domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten, kan het Highway-overleg  perfect functioneren naar de bestaande regionale fora, het burenoverleg.  

Hierbij is van belang te letten op volgende elementen voor een effectieve werking van dit Highway-Overleg: 

  • een vastgestelde vergaderfrequentie, trimestrieel lijkt hier een goede verhouding 
  • het delen van kennis en netwerking 
  • het oprichten van een  strategisch gericht Highway-Landenoverlegplatform dat dan rapporteert aan het Benelux Strategisch Overleg Politie 
  • het voorzitterschap van dit Highway-Landenoverleg zal jaarlijks roterend waargenomen door het Benelux-voorzitterschap 
  • het Secretariaat hiervan en de verslaggeving gebeurt door het Secretariaat-Generaal van de Benelux, Directie Veiligheid en Samenleving. 

Bevoegde diensten belast met de controle op de autosnelwegen gaven een toelichting bij hun opdrachten en werkzaamheden. Ook werden de nieuwe mogelijkheden van het nieuwe Verdrag voorgesteld.  

Deze opstart van een nieuw overleg binnen de Benelux Politie Samenwerking biedt een meerwaarde voor de veiligheid van onze burgers in de Benelux en een voorbeeld voor andere landen binnen de EU. 

 

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 85

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 37

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 116

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten