Nieuws

< terug

Kick-Off meeting Benelux Highway-overleg Politie

22-11-2022 351


Op 22 november vond in het Huis van de Benelux te Brussel een Kick-Off meeting plaats om een nieuw overleg in het kader van de autosnelwegen, het Benelux Higway-Overleg Politie, op te starten.  

Na een korte verwelkoming door de dagvoorzitter, de heer Thierry Weber van de Groothertogelijke Politie van Luxemburg, gaf de heer Frans Weekers, Adjunct-Secretaris-Generaal voor Nederland de aftrap voor dit nieuwe Benelux-overleg in het kader van de Benelux Politie Samenwerking en dit in het teken van de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux Politieverdrag.  

Momenteel is er geen forum waar de verschillende diensten belast met toezicht op de autosnelwegen in België – Nederland en Luxemburg verenigd zijn.  

Betrokken diensten zijn: 

  • voor België: de eenheden van DGA/DAH -WPR 
  • voor Nederland: de landelijke eenheid dienst Infra en de Koninklijke Marechaussée 
  • voor Luxemburg: nationaal UPR en Road Police Unit. 

In de Belgisch-Luxemburgse, noch in de Belgisch-Nederlandse grensstreek vindt regelmatig overleg plaats tussen deze politiediensten, in bi- of multilateraal verband.  

Een structureel Highway overleg zou kunnen bijdragen aan een verbeterede operationele samenwerking en dit op diverse vlakken.  

Het nieuwe Benelux-Politieverdrag laat een dusdanige verregaande samenwerking toe.  

Ook belangrijk te vermelden is de deelname aan dit overleg van de Koninklijke Marechaussée. 

In de twee domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten, kan het Highway-overleg  perfect functioneren naar de bestaande regionale fora, het burenoverleg.  

Hierbij is van belang te letten op volgende elementen voor een effectieve werking van dit Highway-Overleg: 

  • een vastgestelde vergaderfrequentie, trimestrieel lijkt hier een goede verhouding 
  • het delen van kennis en netwerking 
  • het oprichten van een  strategisch gericht Highway-Landenoverlegplatform dat dan rapporteert aan het Benelux Strategisch Overleg Politie 
  • het voorzitterschap van dit Highway-Landenoverleg zal jaarlijks roterend waargenomen door het Benelux-voorzitterschap 
  • het Secretariaat hiervan en de verslaggeving gebeurt door het Secretariaat-Generaal van de Benelux, Directie Veiligheid en Samenleving. 

Bevoegde diensten belast met de controle op de autosnelwegen gaven een toelichting bij hun opdrachten en werkzaamheden. Ook werden de nieuwe mogelijkheden van het nieuwe Verdrag voorgesteld.  

Deze opstart van een nieuw overleg binnen de Benelux Politie Samenwerking biedt een meerwaarde voor de veiligheid van onze burgers in de Benelux en een voorbeeld voor andere landen binnen de EU. 

 

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 232

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten